Novice iz varstva gozdov št. 1, 2008, stran 6–6
DOI: 10.20315/NVG.1.6

Smrekov lubadar močno uničuje gozdove na zgornjem Gorenjskem

Vida PAPLER LAMPE

V GGO Bled je bila v letu 2007 zabeležena rekordna količina lubadark, kar je posledica zimskega snegoloma v letu 2007, ko je bilo na blejskem gozdnogospodarskem območju poškodovane približno 150.000 m3 lesne mase, od tega največ iglavcev. Močan napad lubadarja se stopnjuje v letu 2008, saj je bilo do začetka avgusta odkritih že približno 40.000 m3 lubadark.

Najbolj ogrožene lokacije so pobočja okoli Gorij, Radovna, Zgornjesavska dolina, bohinjska Spodnja dolina in širša okolica Radovljice. Do konca leta pričakujemo rekordnih 60.000 m3 lubadark, kar predstavlja tretjino poseka na tem območju. V letih 2007 in 2008 bo na območni enoti Bled zaradi podlubnikov na golo posekana površina gozda velika približno kot Blejsko jezero.

Na skalnih, zelo strmih legah (varovalni gozdovi) z lubadarji napadenega drevja ne sekamo. Tu zaradi varnosti ljudi pri delu gozd prepustimo naravnemu razvoju in skrbneje čistimo okoliške gospodarske gozdove.

Posek in spravilo opravlja v svojih gozdovih le še 5 % lastnikov gozdov, drugo opravijo usposobljeni izvajalci. Teh v območju primanjkuje tudi zaradi izvajanja sanacije gozdov, poškodovanih v poletnih neurjih.

Slika
 
Slika 1: Posek drevja zaradi smrekovih lubadarjev v Gozdnogospodarskem območju Bled za obdobje 1995–2007 in  

Citiranje: Vida PAPLER LAMPE. 2008. Smrekov lubadar močno uničuje gozdove na zgornjem Gorenjskem. Novice iz varstva gozdov 1: 6–6. URL: https://www.zdravgozd.si/nvg/prispevek.aspx?idzapis=1-6. DOI: 10.20315/NVG.1.6

Št. ogledov: 141