©Gozdarski inštitut Slovenije, dr. Nikica Ogris | Podatki , , ,
Legenda
Legenda
Rezultati merjenja
Sloj
Enota
Ohrani merilo