glava
Skip Navigation Links

O projektu

Naslov: Razvoj metod zaznavanja poškodb iglavcev zaradi smrekovih in jelovih podlubnikov ter izdelava modelov za napovedovanje namnožitev smrekovih in jelovih podlubnikov v slovenskih razmerah

Šifra: V4-1623

Razpis: Ciljni raziskovalni program »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2016

Vodja projekta: dr. Nikica Ogris

Cenovna kategorija: B

Višina sredstev: 120.000,00 €

Trajanje: 36 mesecev od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2019

Financerja: Sodelujoče organizacije:
noga