Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Priročnik / Zapis o dejavniku

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Smrekova rdeča trohnoba
Taksonomija

Latinsko ime: Heterobasidion parviporum Niemelä & Korhonen (1998)
Klasifikacija: Bondarzewiaceae, Russulales, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi
IndexFungorum

Opis

Osnovni podatki

Biologija:

Okužba in širjenje glive se izvrši z bazidiosporami in micelijem. Bazidiospore okužujejo predvsem sveže panje in ranjena debla ter korenine. Okužbe korenin zdravih dreves povzroča micelij, ki prehaja iz korenin sosednjih okuženih dreves preko zaraščenih korenin. Bolezen se v večjem obsegu pojavlja na nekdanjih kmetijskih zemljiščih, ki so jih zasadili s smreko ali borom. Pogosta je na zbitih, težkih, prevlažnih ali z dušikom in kalcijem bogatih tleh. Paša, steljarjenje in druge aktivnosti v gozdu, ki poškodujejo korenine in deblo, lahko pospešujejo širjenje glive.

Ukrep:

Izogibamo se rastiščem, ki pospešujejo pojav bolezni. Sadimo odpornejše iglavce. Sadimo na večje razdalje, da se korenine vsaj v mladosti ne dotikajo. Mešani sestoji iglavcev in listavcev so odpornejši na bolezen. Panje premazujemo z ratopino sečnine ali boratov. Možno je biotično zatiranje z bazidiosporami glive Plebiopsis gigantea.

Del rastline:

Gostitelji:

Razvojna faza:

Simptomi:

Slikovno gradivo

Heterobasidion parviporum Heterobasidion parviporum Heterobasidion parviporum
Heterobasidion parviporum na panju: Na panju, razvijajoče se trosišče (foto. Ogris Niki) Smrekov trohnobnež: Kolobar smrekovega debla s trosonosci in trosi (konidiji) trohnobneža, ki jih vidimo s prostim očesom kot belo prevleko na meji med okuženim in neokuženim lesom (foto. Jurc Dušan) Smrekov trohnobnež: S povečevalnim steklom razločimo trosonosce s trosi kot moknat poprh na površini lesa (foto. Jurc Dušan)
Heterobasidion parviporum Heterobasidion parviporum Heterobasidion parviporum
Smrekov trohnobnež: S stereo lupo in še večjo povečavo se vidi gruče trosov na trosonoscih kot drobne bele kroglice (foto. Jurc Dušan) Smrekov trohnobnež: Trosnjak smrekovega trohnobneža od spodaj. Trosovnica je mlada in zato bela. Pore so manjše kot pri borovem trohnobnežu (foto. Jurc Dušan) Smrekova rdeča trohnoba: anamorf na okuženem lesu (foto. Jurc Dušan)
Heterobasidion parviporum Heterobasidion parviporum Heterobasidion parviporum
Smrekova rdeča trohnoba: anamorf na okuženem lesu, povečano (foto. Jurc Dušan) Smrekova rdeča trohnoba: Na panju, razvijajoče se trosišče (foto. Ogris Niki) Smrekova rdeča trohnoba: trosnjak na dnišču smreke (foto. Jurc Dušan)
Heterobasidion parviporum Heterobasidion parviporum  
Smrekova rdeča trohnoba: trosnjak v votli smreki (foto. Jurc Dušan) Smrekova rdeča trohnoba: trosnjak v votlini ležečega debla (foto. Jurc Dušan)  

Dodatne slike iz rod(ov) Heterobasidion. Št. slik:15 Prikaži slike


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani    Citiranje