Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Priročnik / Zapis o dejavniku

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Zrnati jelov lubadar
Taksonomija

Latinsko ime: Cryphalus piceae Ratzeburg, 1837
Angleško ime: fir bark beetle
Nemško ime: Gekoernter TannenBorkenkaefer
Klasifikacija: Scolytidae, Coleoptera, Insecta, Polymeria, Animalia
Catalogue of Life

Opis

Osnovni podatki

Morfologija:

Svetlo rjave barve, velik 1,1-1,8 mm. Telo je prekrito z nežnimi, svilnatimi, luskicami. Razpoznaven je po trikotni obliki vratnga ščita, ki je zelo lokasto izbočen, na njegovi sprednji polovici je polje z grobimi grbicami, ki so razporejenje koncentrično. Grbice se med seboj spajajo v polkrožne grebenčke. Noge in tipalke so rumene. Tipalke so prelomljene betičaste, zastavica na tipalki je iz štirih členkov, kij je tudi štiričlen. Pokrovke se v loku spuščajo k zadnjemu sternitu.

Biologija:

Rojijo zgodaj pomladi, proti koncu marca, v višjih nadmorskih legah (od 800 do 1000 m) pogosto rojijo maja. V ugodnih vremenskih razmerah razvije dve generaciji na leto in včasih eno sestrsko. Drugo rojenje je junija. Samice naredijo nepravilno oblikovano ploskovno izjedino, ploskovni zarodni hodnik, ki leži v beljavi in ličju skorje. V materinski hodnik, ki je hkrati svatbena kamrica, samica odloži v gomilice od 10 do 20 ali do 40 jajčec. Prezimuje v rovnih sistemih, kjer se je razvil ali mladi hrošči in adulti poiščejo druga drevesa za prezimovanje. Mladi hrošči zapuščajo drevesa spomladi in se zrelostno hranijo na tankih vejah v krošnji, pred prezimovanjem pa v vejah starejših jelk.

Naravni sovražniki:

Najpomembnejši naravni sovražniki zrnatega jelovega lubadarja so parazitoidi iz družine brakonid (Hymenoptera: Braconidae, poddružine Euphorinae) in sicer vrsta Cryptoxilos cracoviensis (Cap. & C.), ki je bila najdena v adultih lubadarjev na Poljskem. Prav tako so za zrnatega jelovega lubadarja pomembni parazitoidi iz družine Pteromalidae (npr. vrsta Roptrocerus xylophagorum (Ratzeburg)). Predator: Medetera polonica.

Obseg poškodbe:

Napada sestoje, ki so prizadeti zaradi škodljivih biotskih in abiotskih dejavnikov, ter drevje na neustreznih rastiščih. Najraje naseljuje krošnje starejših dreves, še posebno prelomljene vrhače ali vrhove posekanih dreves ter tankolubna drevesa v fazi letvenjaka in mlajšega drogovnjaka. Najdemo ga tudi na odlomljenih vejah na tleh. Je sekundarni in primarni škodljivec navadne jelke.

Ukrep:

V starejših sestojih jelke nemški avtorji priporočajo postavitev lovnih dreves in sicer prvo serijo marca, drugo maja in tretjo jeseni. V mlajših sestojih pa nastave iz tankih dreves, vrhačev in lovnih kupov. Pri slednjih morajo biti debelejši deli usmerjeni navzven, tako, da zrnati jelov lubadar naseli tankolubne dele. Kontroliramo naselitev podlubnikov in pravočasno izdelamo lovna drevesa in sežgemo nastavljene vrhače in lovne kupe.

Del rastline:

Gostitelji:

Razvojna faza:

Simptomi:

Možne zamenjave z:

Slikovno gradivo

Cryphalus piceae Cryphalus piceae Cryphalus piceae
Zrnati jelov lubadar, mali jelov lubadar (Cryphalus piceae): ilustracija, odrasel osebek in rovi (foto. Dzwonkowski Robert) Zrnati jelov lubadar, mali jelov lubadar (Cryphalus piceae): odrasel osebek (foto. Jurc Maja) Zrnati jelov lubadar, mali jelov lubadar (Cryphalus piceae): odrasel osebek (foto. Jurc Maja)
Cryphalus piceae Cryphalus piceae Cryphalus piceae
Zrnati jelov lubadar, mali jelov lubadar (Cryphalus piceae): rovi (foto. Csoka Gyorgy) Zrnati jelov lubadar, mali jelov lubadar (Cryphalus piceae) na Abies alba: poškodba, na jelki (foto. Jurc Maja) Zrnati jelov lubadar, mali jelov lubadar (Cryphalus piceae) na Abies alba: rovi, na jelki (foto. Zubrik Milan)
Cryphalus piceae Cryphalus piceae  
Zrnati jelov lubadar, mali jelov lubadar (Cryphalus piceae) na Abies alba: značilnost, na jelki (foto. Jurc Maja) Zrnati jelov lubadar, mali jelov lubadar (Cryphalus piceae) na Abies pectinata: rovi, na Abies pectinata (foto. Nageleisen Louis-Michel)  

Dodatne slike iz rod(ov) Cryphalus. Št. slik:6 Prikaži slike


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani    Citiranje