Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Priročnik / Zapis o dejavniku

GIS
Gobar
Taksonomija

Latinsko ime: Lymantria dispar Linnaeus, 1758
Angleško ime: gypsy moth
Nemško ime: Grossdickkopf
Klasifikacija: Lymantriidae, Lepidoptera, Insecta, Polymeria, Animalia
Catalogue of Life

Opis

Osnovni podatki

Razširjenost:

Areal gobarja je Evropa in Azija, prenesen je bil tudi v Severno Ameriko ter Novo Zelandijo. Pri nas je gobar na robu svojega naravnega areala; znani sta dve ekološki rasi – kontinentalna (predpanonsko fitogeografsko območje) ter mediteranska rasa (submediteransko fitoklimatsko območje).

Morfologija:

Metulji so srednje velikosti, čez razpon kril merijo 2,5 do 5,5 mm. Telo je poraslo z dlačicami. Izrazit je spolni dimorfizem: samec je manjši, siv, na sprednjih krilih ima več temnejših valovitih prečnih prog, je vitek; samica je večja, rumenkasto bela, na sprednjih krilih ima več črnkastih prečnih prog, je čokata in debela. Tipalke so pri samcu dvojno peresaste, pri samici pa kratke, zobčaste in črne. Jajčeca so velikosti makovega zrna in so v kupčkih. Ko se larva (pri metuljih larvo imenujemo gosenica) izleže, je dolga 3 do 4 mm, ima dolge in goste dlačice. Mlade gosenice so aerostatične: so lahke in dlakaste, zato jih lahko veter raznese po bližnji okolici. Po drugi levitvi se pojavita na glavi gosenice dve modri progi. Odrasla gosenica je velika 6 do 7 cm, ima zelo dolge dlačice, po hrbtu pa parne bradavice (5 parov modrih in 6 parov opečnato rdečih). Dlačice na hrbtu so strupene (toksofore). Gosenice so nevarne za človeka zaradi strupenih dlačic, ki na koži povzročajo vnetja (gosenični dermatitis ali lepidopterizem). V gradacijah so še posebej nevarne za človeka zaradi številnih dlačic v zraku. Gosenice predejo nitke. Imajo 8 parov nog, od katerih je 5 parov bradavičastih nog na zadku. Buba je mumijska (pupa obtecta), dlakava, temno rjava, rahlo pripredena na podlago.

Biologija:

Gobar ima enoletno generacijo, roji julija-avgusta. Najprej se izležejo samci, po enem tednu pa samice. Samci letijo, samice pa se zadržujejo v bližini mesta, kjer so se izlegle. Odložijo 120-900 jajčec v kupčke – legla, ki so večslojna, lepljiva in jih pokrijejo z dlačicami abdomna. Legla so različne oblike (jajčasta, kroglasta idr.), v centralnem delu privzdignjena in so podobna gobam. Jajčna legla, ki so zavarovana z dlačicami, prenesejo brez poškodb temperature do –30 °C. Ko samica odloži jajčeca, pogine. Jajčeca praviloma odloži do 15. avgusta. Samice gobarja za odlaganje jajčec najpogosteje izbirajo spodnje dele debel (do 6 m višine), v primeru večje gostote populacije odlagajo jajčeca tudi na veje v krošnji, na različnem grmovju, v travi, na tleh, skalah in drugod. Prezimijo kot jajčeca v katerih se že do konca avgusta zaključi embrionalni razvoj in razvijejo jajčne gosenice. Faza jajčec traja od 8 do 9 mesecev. Spomladi se začnejo izlegati gosenice, ki so skupaj približno en teden, dokler se vse ne izležejo. Eklozija gosenic je odvisna od ekoloških razmer okolja, v naših razmerah se zgodi v prvi polovici aprila. Nato se preselijo na drevesa, kjer maja in junija obžirajo liste. Po dveh mesecih se gosenice 5. stadija (L5) preobrazijo v bube. Pred zabubljenjem gosenice z nitkami povežejo 2 do 3 liste gostitelja in se zabubijo med spetimi listi. Včasih se bube pritrdijo z nitkami na posamezne liste, na skorjo dreves, na tla, na plodove, na kamne idr. Bube iz katerih se izležejo samci so manjše od tistih, iz katerih se izležejo samice. Po dveh tednih izleti metulj.

Naravni sovražniki:

Gobar ima veliko parazitoidov in predatorjev. Od parazitoidov so najpomembnejše vrste kožekrilcev (Pimpla instigator, Anastatus disparis idr.) ter muhe goseničarke (Compsilura concinnata, Agria affinis idr.) Med predatorji so najpomembnejše vrste iz družine krešičev (Carabidae: vrste moškatnikov kot so npr. Calosoma sycophanta in C. inquisitor). Med vretenčarji so najpomembnejši predatorji smrdokavre (družina Upupidae), kukavice (družina Cuculidae), vrste omenjenih skupin se hranijo z gobarjevimi gosenicami; detli (rod Dendrocopos) se hranijo z bubami gobarja idr. Med sesalci so pomembni predatorji miši (družina Muridae), ki se prehranjujejo s gosenicami gobarja ter netopirji (Chiroptera), ki lovijo metulje.

Obseg poškodbe:

Defoliacije povzročajo zmanjševanje priraščanja gostitelja, vplivajo na obrod semena, slabijo gostitelja, ki postane dovzeten za napade drugih škodljivcev ali okužbe s patogeni (Microsphaera spp., Armillaria spp., Phytophthora spp. idr.). Zaradi ponavljajočih se napadov gobarja se lahko mlajše drevje tako močno izčrpa, da propade.

Ukrep:

Bioinsekticid na osnovi virusov NPV, bakterije Bacillus thuringiensis in glive Entomophaga maimaiga.

Del rastline:

Gostitelji:

Razvojna faza:

Simptomi:

Slikovno gradivo

Lymantria dispar Lymantria dispar Lymantria dispar
Gobar (Lymantria dispar): odrasel osebek (foto. Blackford Darren) Gobar (Lymantria dispar): odrasel osebek, samec (foto. USDA APHIS PPQ Archive -) Gobar (Lymantria dispar): odrasel osebek, samec (foto. Kapitola Petr)
Lymantria dispar Lymantria dispar Lymantria dispar
Gobar (Lymantria dispar): odrasel osebek, samec in samica (foto. Ghent John H.) Gobar (Lymantria dispar): odrasel osebek, samica (foto. Kapitola Petr) Gobar (Lymantria dispar): odrasla ličinka, na Prunus spp. (foto. Ovidiu Haruta)
Lymantria dispar Lymantria dispar Lymantria dispar
Gobar (Lymantria dispar): življenjski krog (foto. Blackford Darren) Gobar (Lymantria dispar) na Quercus spp.: buba, na hrastu, samec (spodaj) in samica (zgoraj), Slovaška (foto. Zubrik Milan) Gobar (Lymantria dispar) na Quercus spp.: jajca, na hrastu, na deblu (foto. Zubrik Milan)
Lymantria dispar Lymantria dispar Lymantria dispar
Gobar (Lymantria dispar) na Quercus spp.: ličinka, na hrastu (foto. Zubrik Milan) Gobar (Lymantria dispar) na Quercus spp.: ličinka, na hrastu, prvi stadij ličinke (foto. Zubrik Milan) Gobar (Lymantria dispar) na Quercus spp.: odrasel osebek, na hrastu, samica, kup jajčec (foto. Ciesla William M.)
Lymantria dispar   
Gobar (Lymantria dispar) na Quercus spp.: poškodba, na hrastu, defoliacija drevesa (foto. Nageleisen Louis-Michel)   

Dodatne slike iz rod(ov) Lymantria. Št. slik:13 Prikaži slike


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani    Citiranje