Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Priročnik / Zapis o dejavniku

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Jesenova črna listna osa
Taksonomija

Latinsko ime: Tomostethus nigritus Fabricius, 1804
Klasifikacija: Tenthredinidae, Hymenoptera, Insecta, Polymeria, Animalia

Opis

Osnovni podatki

Morfologija:

Imago je črne barve, dolg 7-8 mm, samec je manjši.Samica ima legalico. Jajčeca so svetlo zelena, velika 1 mm. Pagosenica ima pet parov zadkovih panožic. Začetni stadiji pagosenic so svetlo zelene barve in imajo črne oči. Zadnji stadij pagosenic je temno olivno barve. Buba je prosta v kokonu.

Biologija:

Ima enoletni razvojni krog. Samica odalga jajčeca posamično v spodnjo listno ploskev jesenov, ob robovih lirstičev. Embrionalni razvoj traja 8-10 dni. Pagosenica se prehranjuje na spodnji listni ploskvi. Levi se šestkrat. Zadnji stadij ličink se ne hrani; premikajo se po deblu proti tlom, kjer se spremeni v eonimfo, pozneje v pronimfo, ki se zabubi. Prezimi v fazi eonimfe ali pronimfe. Bubo oblikuje spomladi. Kokoni so v glovini 5-10 cm v tleh; večinoma so oddaljeni 50 cm od debla drevesa, kjer so se prehranjevale pagosenice.

Del rastline:

Gostitelji:

Razvojna faza:

Simptomi:

Slikovno gradivo

Tomostethus nigritus Tomostethus nigritus  
Jesenova črna listna osa (Tomostethus nigritus): ličinka (foto. Csoka Gyorgy) Jesenova črna listna osa (Tomostethus nigritus) na Fraxinus spp.: poškodba, na jesenu (foto. Kapitola Petr)  

Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani    Citiranje