Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Priročnik / Zapis o dejavniku

GIS
Brestova grizlica
Taksonomija

Latinsko ime: Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939
Angleško ime: zigzag elm sawfly
Klasifikacija: Argidae, Hymenoptera, Insecta, Polymeria, Animalia

Opis

Osnovni podatki

Razširjenost:

V Evropi prvič najdena 2003 na Poljski in Madžarski, potem še v Romuniji, Ukrajini, Slovaški, Avstriji, Italiji. V Sloveniji smo jo prvič zabeležili leta 2011 pri Novi Gorici. Vrsta je domorodna na Japonski.

Morfologija:

Odrasle osice imajo dva para kril, črno rjavo telo, bele noge in tridelne tipalke z izrazito daljšim zadnjim členom. Ličnike so zelene in imajo 2 do 3 pare prsnih nog in osem parov zadkovih nog. Na 2. in 3. paru prsnih nogah so značilne rjave proge v obliki črke T, rjavo progo imajo tudi ob straneh glave.

Biologija:

Imagi se pojavljajo od sredine maja do začetka septembra, ličinke pa od konca junija do konca septembra. Razvijejo se štirje rodovi na leto. Brestova grizlica prezimuje kot buba v opadu oz. v tleh. Razmnožuje se partenogenetsko, samci se ne pojavljajo. Samice na rob brestovih listov posamično odložijo 7 do 49 jajčec. Ličinke se izležejo v 4 do 8 dneh in se nato v 15 do 18 dneh šestkrat levijo. Ličinka zadnjega stadija se zabubi bodisi v rahlem mrežastem kokonu bodisi v trdem kokonu. Trdi kokoni so namenjeni prezimovanju. Rahli mrežasti kokoni so pritrjeni na spodnji strani listov, redko na vejicah ali na tleh.

Obseg poškodbe:

Lahko povzroči popolno defoliacijo brestov. Pogosto so zgornji deli krošenj bolj prizadeti. Napadena drevesa se navadno ponovno olistajo. Zaradi napada lahko odmrejo posamezne veje. Ponavljajoče defoliacije drevo precej oslabijo, ki je zato bolj dovzetno za druge škodljive dejavnike.

Del rastline:

Gostitelji:

Razvojna faza:

Simptomi:

Viri

De Groot M., Hauptman T., Seljak G. 2012. Prva najdba invazivne brestove grizlice, Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae) v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 70, 1: 3–7

Slikovno gradivo

Aproceros leucopoda Aproceros leucopoda Aproceros leucopoda
Aproceros leucopoda: imago na listu bresta (foto. Csoka Gyorgy) Aproceros leucopoda: izjeda na listu poljskega bresta (foto. Hauptman Tine) Aproceros leucopoda: kokon na spodnji strani poljskega bresta (foto. Hauptman Tine)
Aproceros leucopoda   
Aproceros leucopoda: ličinka na listu bresta (foto. Csoka Gyorgy)   

Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani    Citiranje