Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Napovedi o zdravju gozdov / Napoved

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO

Napoved

Napoved za danes
Napoved za jutri
Napoved za pojutrišnjem

Opis

Meteorološki indeks požarne ogroženosti gozdov napoveduje dnevno verjetnost nastanka gozdnega požara. Za njegov izračun uporabljamo podatke modela ALADIN/SI (ARSO): temperatura zraka, relativna zračna vlažnost, hitrost vetra in količina padavin. Na podlagi teh podatkov izračunamo šest standardnih komponent indeksa meteorološke požarne ogroženosti, ki zagotavlja številčno oceno verjetnosti nastanka gozdnega požara. Tri šifre vlažnosti goriva (šifra vlažnosti drobnega goriva, angl. Fine Fuel Moisture Code - FFMC, šifra vlažnosti srednjega goriva, angl. Duff Moisture Code - DMC, šifra vlažnosti grobega goriva, angl. Drought Code - DC) se odzivajo na dnevne spremembe vsebnosti vlage v treh razredih gozdnega goriva z različnimi stopnjami sušenja. Vmesna indeksa širjenja požara predstavljata stopnjo širjenja (indeks začetnega širjenja, angl. Initial Spread Index - ISI) in količino razpoložljivega goriva (indeks celotnega goriva, angl. Build-Up Index - BUI). Končni indeks širjenja požara je indeks FWI (indeks požarne ogroženosti gozdov, angl. Fire Weather Index - FWI), ki združuje vmesna indeksa in predstavlja intenzivnost širjenja požara. Uporablja se kot splošni indeks požarne ogroženosti. Sistem ne kaže urnih sprememb, niti ne upošteva sprememb v vrsti goriva med letnimi časi ali od kraja do kraja. Podrobnejši opis meteorološkega indeksa požarne ogroženosti gozdov se nahaja tule.

Pogoji uporabe

Splošna določila o uporabi storitve in točnost podatkov

Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju upravljavec) ne odgovarjata za točnost podatkov v sistemu. Kadar upravljavec ugotovi netočnost določenih podatkov, si pridržuje pravico, da jih izbriše ali kako drugače umakne iz sistema.

Avtorske pravice

Projekt "Meteorološki indeks požarne ogroženosti gozdov" je nastal pod idejno zasnovo Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije, ki sta lastnika vse intelektualne lastnine projekta, zaščitenega z Zakonom o avtorskih pravicah. Podatki, ki se uporabljajo za izračun meteorološkega indeksa požarne ogroženosti, so prav tako zaščiteni z omenjenim zakonom. Iz tega izhaja, da je kakršnakoli uporaba aplikacije in podatkov v komercialne namene, kot tudi kopiranje, razmnoževanje in posredovanje tretjim osebam, nedovoljena, razen s posebnim dovoljenjem s strani upravljavca, oziroma lastnika podatkov. Za pridobitev originalnih podatkov se morajo uporabniki obrniti na Gozdarski inštitut Slovenije ali Zavod za gozdove Slovenije, ki sta nosilca avtorskih in materialnih pravic.

Omejitev odgovornosti

Upravljavec se ograjuje od vsake odgovornosti za kakršnokoli moralno ali materialno škodo nastalo kot posledica uporabe aplikacije in podatkov s strani uporabnikov. Hkrati ne odgovarja za verodostojnost in točnost podatkov pridobljenih s pomočjo te aplikacije. Uporabniki uporabljajo aplikacijo na lastno odgovornost.

Poizvedba za poljuben datum


Povezave


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani