Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Dogodki

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO

Dogodek

Kako učinkovito obvladati poškodbe gozdov večjih razsežnosti

Datum: 25. oktober 2012
Kraj: Ljubljana, Dvorana Gozdarskega inštituta Slovenije
Organizator: Gozdarski inštitut Slovenije, Zveza gozdarskih društev in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Na posvetu so referati in razprava prispevali k oblikovanju in preverjanju sistemskih rešitev za učinkovito odpravljanje posledic ujm večjih razsežnosti v gozdovih. Cilj posveta je bil tudi opozoriti na pomen čimvečje sinhronizacije sistemskih podlag in izvedbe odpravljanja posledic poškodb v gozdovih.
Posvet ob zaključku CRP projekta V4-1069 (B) z naslovom »Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih« in ARRS aplikativnega projekta L4-4091 z naslovom »Ekološka sanacija naravnih ujm v gozdovih«.

Seznam datotek

Naziv Avtor Velikost (kB)
Vabilo na posvet   1495
Zbornik razširjenih povzetkov Jože Falkner, Mitja Skudnik, Dušan Jurc, Jurij Diaci (ur.) 2007
Merila za opredeljevanje velikih poškodb v gozdovih Mitja Skudnik, Anže Japelj, Robert Robek, Mitja Piškur,Nike Krajnc, Gal Kušar 1061
Tehnike zaznavanja velikih poškodb v gozdovih Anže Japelj, Mitja Skudnik, Andrej Kobler 1027
Razvoj tehnoloških podlag za učinkovitejšo izvedbo sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih Robert Robek, Tina Čebul, Jaka Klun, Nike Krajnc, Tine Premrl, Matevž Triplat, Marija Kolšek 4813
Posebnosti skladiščenja in predelave lesa pridobljenega pri sanaciji ter upoštevanje varstveno sanitarnih posebnosti pri sanaciji velikih poškodb Miha Humar, Mitja Piškur, Matevž Triplat 5380
Abiotski in biotski odziv na posek in spravilo v primerjavi z neukrepanjem po naravnih ujmah Tihomir Rugani, Thomas Andrew Nagel, Igor Dakskobler, Andrej Rozman, Jurij Diaci 2648
Primerjava naravne in umetne obnove gozdov prizadetih v naravnih ujmah Gal Fidej, Simon Klaužer, Klemen Klemen, Andrej Rozman, Jurij Diaci 4417
Zagotavljanje obnove gozdov s sadnjo in setvijo ob naravnih ujmah velikega obsega Marjana Westergren, Vida Papler-Lampe, Zoran Grecs, Marijana Minić, Marija Kolšek, Gregor Božič, Hojka Kraigher 1417
Načrtovanje obnove gozda po velikih poškodbah Urša Vilhar, Mitja Ferlan, Milan Kobal, Hojka Kraigher, Lado Kutnar, Peter Železnik, Primož Simončič 2588
Ukrepi za nadzor, zatiranje ali upočasnjevanje širjenja ob vdoru novih, gozdu škodljivih organizmov Dušan Jurc, Barbara Piškur, Nikica Ogris, Tine Hauptman, Maarten de Groot 4608

Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani