Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Novice iz varstva gozdov / Prispevek

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Poljudni članekNovice iz varstva gozdov št. 12, 2019, stran 1–2 Natisni  PDF
DOI: 10.20315/NVG.12.1

Laboratorij za varstvo gozdov v letu 2018

Barbara PIŠKUR*, Nikica OGRIS, Andreja KAVČIČ, Maarten de GROOT, Špela JAGODIC, Zina DEVETAK, Ana BRGLEZ, Simon ZIDAR, Dušan JURC

Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo gozdov, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

*barbara.piskur@gozdis.si

Ključne besede: laboratorij, varstvo gozdov, letno poročilo, program preiskav, projekt

Laboratorij za varstvo gozdov (v nadaljevanu: LVG) Gozdarskega inštituta Slovenije predstavlja raziskovalno infrastrukturo slovenskega gozdarstva, ki omogoča temeljne in aplikativne raziskave povezane z zdravjem gozda ter nudi podporo strokovnemu delu pri reševanju aktualnih problemov s področja varstva gozdov in zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu. LVG je infrastrukturna enota Oddelka za varstvo gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije. V letu 2018 je bilo v oddelku devet zaposlenih, od tega pet doktorjev znanosti, mlada raziskovalka ter trije strokovni sodelavci (slika 1).

Poslanstvo LVG je identifikacija, preučevanje, spremljanje in napovedovanje gozdu škodljivih organizmov in abiotskih poškodb.

Laboratorij za varstvo gozdov Gozdarskega inštituta Slovenije je z odločbo UVHVVR na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1) pridobil javno pooblastilo za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin, med drugim tudi za izvajanje nalog diagnostičnih preiskav v skladu z ZZVR-1 in podrejenih predpisov.

Laboratorij za varstvo gozdov je trenutno nacionalni laboratorij za diagnostiko naslednjih karantenskih organizmov, reguliranih s seznami Direktive Sveta št. 2000/29/ES in odločbami oziroma sklepi Evropske komisije o nujnih ukrepih: Agrilus anxius, Agrilus planipennis, Agrilus auroguttatus, Atropellis spp., Dendrolimus sibiricus, Geosmithia morbida in njen vektor Pityophthorus juglandis, Monochamus spp., Fusarium circinatum, Pissodes spp., Polygraphus proximus, Xylosandrus crassiusculus, Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Ceratocystis platani. Laboratorij za varstvo gozdov izvaja tudi diagnostiko vseh vzorcev s sumom na prisotnost neznanih vrst gliv in žuželk.

Laboratorij za varstvo gozdov je pooblaščen laboratorij za izdajanje rastlinskih potnih listov za seme rastlin Pinus sp. in Pseudotsuga sp.

Pri preučevanju škodljivih organizmov je bistvenega pomena dostop do referenčnega materiala in shranjevanje vzorcev kot dokaznega gradiva pri ponovnem preverjanju determinacij. V okviru LVG vzdržujemo Mikoteko in herbarij GIS (LJF), Zbirko živih kultur ZLVG in Entomološko zbirko. V okviru LVG vzdržujemo tudi informacijski sistem za beleženje in kartiranje gliv v Sloveniji Boletus informaticus ter elektronski informacijski sistem za varstov gozdov, ki ga sestavljaja javen spletni portal Varstvo gozdov (www.zdravgozd.si) in namizna aplikacija VG. Za evidentiranje vzorcev in analiz smo v okviru LVG razvili elektronski informacijski sistem LVG, katerega osrednji del je spletna aplikacija Zdravko.

Delo v Laboratoriju za varstvo gozdov pogojujejo nacionalni in evropski pravni okvirji zdravstvenega varstva rastlin in s področja gozdarstva.

Laboratorijska infrastruktura LVG bila tudi v letu 2018 pomembna pri izvajanju raziskav v okviru naslednjih projektov in programov:

V LVG izvajamo analize vzorcev, ki jih pridobimo v okviru Javne gozdarske službe (nalogi JGS 2A in 2B) in v okviru javnega pooblastila za izvajanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (UVHVVR). V letu 2018 smo v okviru Javnega pooblastila pregledali 579 vzorcev (od tega so 28 vzorcev posredovali inšpektorji Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlinUVHVVR) in naredili 621 analiz. V okviru naloge JGS2B smo pregledali 32 vzorcev, v okviru naloge JGS 2A pa 43 vzorcev.V letu 2018 smo v Herbarij in mikoteko GIS vnesli 906 vzorcev.

Poleg raziskovalnega dela v okviru tekočih projektov in programov ter diagnostičnih storitev, je LVG v letu 2018 nudil infrastrukturno podporo pri svetovanju in izdajanju strokovnih mnenj s področja varstva rastlin. V LVG potekajo tudi raziskave v okviru doktorskih nalog (mlada raziskovalka Ana Brglez, doktorski kandidat Dušan Sadiković), diplomskih nalog (študentki gozdarstva Lea Hrastovšek in Maruša Urevc) in raziskovalnih nalog (študent biotehnologije Andraž Marinč).

V letu 2018 smo raziskovalno in strokovno sodelovali z Univerzo v Padovi (Italija), FABI (Južna Afrika), Univerzo v Zagrebu (Hrvaška), BFW (Avstrija), Univerzo v Ljubljani (Slovenija), NIB (Slovenija), KIS (Slovenija), ZGS (Slovenija), SiDG (Slovenija), fitosanitarno in gozdarsko inšpekcijo, ANSES (Francija).

V letu 2019 bo delo v LVG predvidoma potekalo v enakem obsegu kot v 2018, poleg aktivnosti v okviru tekočih nalog bomo nadaljevali z osnovnim raziskovanjem gliv Eutypella parasitica, Lecanosticta acicola, Pseudodidymella fagi ter ambrozijskih podlubnikov. V letu 2019 predvidevamo širitev laboratorijskih prostorov ter posodobitev laboratorijske infrastrukture. Konec marca 2019 se bo upokojil D. Jurc, zaposlil pa se bo gozdar Peter Smolnikar. Za večjo varnost dela s karantenskimi žuželkami predvidevamo premestitev entomološkega dela laboratorija v laboratorijske kontejnerje. V letu 2019 želimo pričeti s postopkom akreditacije po standardu SIST ISO 17025:2017. Če povzamemo, Laboratorij za varstvo gozdov bo tudi v 2019 deloval kakovostno in korektno.

Slika
 
Slika 1: Sodelavke in sodelavci Laboratorija za varstvo gozdov (od leve): Zina Devetak, Nikica Ogris, Barbara Piškur, Špela Jagodic, Ana Brglez, Dušan Jurc, Andreja Kavčič, Simon Zidar, Maarten de Groot (foto: Simon Zidar)  

Citiranje: Barbara PIŠKUR, Nikica OGRIS, Andreja KAVČIČ, Maarten de GROOT, Špela JAGODIC, Zina DEVETAK, Ana BRGLEZ, Simon ZIDAR, Dušan JURC. 2019. Laboratorij za varstvo gozdov v letu 2018. Novice iz varstva gozdov 12: 1–2. URL: https://www.zdravgozd.si/nvg/prispevek.aspx?idzapis=12-1. DOI: 10.20315/NVG.12.1

Prispelo: 10. 01. 2019. Sprejeto: 27. 03. 2019. Objavljeno: 27. 03. 2019.

Št. ogledov: 246


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani