Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Novice iz varstva gozdov / Objava

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO

Novice iz varstva gozdov

Objava v reviji

Avtorji pošljejo članek glavnemu uredniku po elektronski pošti.
E-pošta: barbara.piskur@gozdis.si

Vsebina
- novosti iz področja varstva gozdov
- predstavitev aktualnih problemov v varstvu gozdov
- opisi biotskih in abiotskih škodljivih dejavnikov za gozd

Tipologija prispevkov

V reviji objavljamo kratke znanstvene prispevke, strokovne članke in poljudne članke iz področja varstva gozdov.

Recenzijski postopek

Vsi prispevki so recenzirani. Članek ne sme biti predhodno objavljen v drugih revijah ali knjigah, niti ne sme biti v postopku recenzije z namenom objave v drugih revijah ali knjigah.

Oblika
Vse objave se morajo držati "Navodil za pisanje člankov".
Tip datoteke: Microsoft Word dokument (.doc) ali obogateno besedilo (.rtf)

Slikovno gradivo
- Članek praviloma vsebuje do šest slik, v posebnih primerih več.
- Slike so lahko barvne.
- Velikost slik mora biti najmanj 1024 pixel po širini ali višini.
- Tip datoteke mora biti JPG.
- Slike, ki ne bodo ustrezale zgoraj navedenim pogojem, ne bodo objavljene.

Navodila za pisanje člankov - oblika dokumenta
- Članki, ki ne bodo ustrezali predpisani obliki, ne bodo objavljeni.
- Predloga za članek: Avtorji naj uporabijo predlogo Word
- Obseg: praviloma do dve strani A4, v posebnih primerih so prispevki lahko obsežnejši.
- Oblika: pisava Times New Roman, velikost pisave 12 pik, levo poravnano, enojni razmik med vrsticami, robovi strani 2 cm.

Zgradba dokumenta

Tipologija dokumenta: Kratki znanstveni prispevek / Strokovni članek / Poljudni članek Naslov: pisava Times New Roman, velikost pisave 12 pik, temno
Avtorji: Ime in priimek avtorjev, posamezni avtorji ločeni med sabo z vejico
Naziv institucije in naslov avtorjev
E-poštni naslov odgovornega avtorja.
Ključne besede: do pet ključnih besed.
Besedilo članka: do 1,5 strani.
Viri: članek ima lahko največ pet virov. Navajanje virov mora ustrezati standardom, ki jih določa Biotehniška fakulteta: povezava
Slike: slike morajo biti ustrezne kakovosti.
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani