Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Novice iz varstva gozdov / Prispevek

GIS
Novice iz varstva gozdov št. 2, 2009, stran 9–10 Natisni  PDF
DOI: 10.20315/NVG.2.7

Posledice snegoloma decembra 2008 v Gozdnogospodarskem območju Bled

Vida PAPLER-LAMPE1*, Marija KOLŠEK2

1Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled; 2Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

*vida.papler-lampe@zgs.gov.si

Težak in obilen sneg je v drugi polovici decembra 2008 v Gozdnogospodarskem območju Bled poškodoval 49.000 bto m3 lesne mase na okoli 5.000 ha gozdov. Težišče snegoloma je bilo v nadmorskih višinah 1.000–1.300 m na planotah Pokljuke in Mežaklje.

Ogromne količine mokrega snega, ki je padal od 1. do 20. decembra 2008, so povzročile posamične in šopaste poškodbe pretežno čistih smrekovih sestojev v razvojni fazi drogovnjaka in debeljaka. Tipi poškodb so bili prelomi, cepljenja debel, podrtice posamičnih dreves in šopov ter poškodbe vrhov ter delov krošenj. Lomljenje je bilo postopno, začelo se je po 15. decembru, trajalo pa je skoraj en mesec.

V najbolj prizadetih delih gozdov je pozimi ležala dva do tri metre debela snežna odeja. Sneg se je stopil šele konec maja. Sistematičen pregled terenov v maju je pokazal, da je prizadetih precej več gozdov, kot smo sprva predvidevali.

Najbolj poškodovano območje je planota Pokljuke, predvsem destabilizirani sestoji, ki jih je prizadel že snegolom lata 2007. Snegolom leta 2008 je imel središče delovanja okoli 100 m višje kot tisti v letu 2007. Snegolom je v manjši meri prizadel tudi pretežno čiste smrekove sestoje na Mežakli (zgornji del), Jelovici (Martinček) in Karavankah (Belca). Najbolj prizadeta razvojna faza so drogovnjaki.

Predvsem pa so neugodne dodatne poškodbe v drogovnjakih, ki jih je zelo močno prizadel že snegolom lata 2007. Sestojna zasnova in sklep sta se še poslabšala. Napad smrekovih lubadarjev na poškodovana drevesa je zelo močan, ker sta na poškodovanem območju zaradi pogostih naravnih ujm v zadnjih letih namnožena osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus) in šesterozobi smrekov lubadar (Pityogenes chalcographus).

Viri

Papler-Lampe V. 2009. Načrt sanacije gozdov poškodovanih v snegolomu decembra 2008. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled

Slika
 
Slika 1: Posledice snegoloma v smrekovem drogovnjaku  

Citiranje: Vida PAPLER-LAMPE, Marija KOLŠEK. 2009. Posledice snegoloma decembra 2008 v Gozdnogospodarskem območju Bled. Novice iz varstva gozdov 2: 9–10. URL: https://www.zdravgozd.si/nvg/prispevek.aspx?idzapis=2-7. DOI: 10.20315/NVG.2.7


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani