Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Napovedi o zdravju gozdov / Napoved

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Programska oprema Napovedi o zdravju gozdov, 2017

Fenološki model osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus)

Nikica OGRIS

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

*nikica.ogris@gozdis.si

  • Datum izdaje: @datum

Ključne besede: osmerozobi smrekov lubadar, razvoj, fenologija, napoved, prognoza

Izračun razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja

Izberite leto:

Izberite lokacijo na enega izmed naslednjih načinov:

1. Kraj:  

2. Izberi lokacijo na karti  

3. Določitev koordinat (GK)
X:  Y:  

Črte enake barve predstavljajo najhitrejši (prva neprekinjena črta z desne) in najpočasnejši (druga neprekinjena črta z leve) možen potek razvoja določene generacije, črtkana črta pa prikazuje srednjo možnost. Črni črtkani navpični črti prikazujeta prag dolžine dneva 14,5 h, ko nastopi diapavza. Ordinata prikazuje razvojno fazo ali relativno vsoto efektivnih temperatur na intervalu od 0 do 1 glede na temperaturno vsoto 557 stopinj dni, ki je potrebna za razvoj ene generacije. Podroben opis fenološkega modela je tukaj.

Prostorski pregled potencialnega razvoja osmerozobega smrekovega lubadarja si lahko ogledamo v spletni aplikaciji, ki je dostopna na naslednjem naslovu.

Model RITY je opisan v naslednjem viru: Ogris, N., Ferlan, M., Hauptman, T., Pavlin, R., Kavčič, A., Jurc, M., De Groot, M., 2019. RITY – A phenology model of Ips typographus as a tool for optimization of its monitoring. Ecol. Model. 410, 108775. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2019.108775

Modelski izračun razvoja

Napoved razvoja za 7 dni naprej

Citiranje: Nikica OGRIS. 2018. Dnevna napoved požarne ogroženosti gozdov z modelom FWI-INCA - spletna aplikacija. Napovedi o zdravju gozdov, 2018. URL: https://www.zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=41


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani