Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Dogodki

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO

Dogodek

Načrt ukrepanja v primeru pojava borove uvelosti

Datum: 21. april 2010
Kraj: Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije
Organizator: Fitosanitarna uprava RS, Gozdarski inštitut Slovenije

Borova ogorčica Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle 1970 je karantenski škodljivi organizem, ki v Republiki Sloveniji še ni navzoč, obstaja pa resna nevarnost, da se z mednarodno trgovino zanese v Slovenijo. V zadnjem desetletju jo namreč vse pogosteje najdejo pri fitosanitarnem nadzoru lesa in lesenega pakirnega materiala v mednarodnem prometu. Borova ogorčica povzroča borovo uvelost, ki se lahko pojavi na več vrstah gostiteljskih rastlin. V Evropski skupnosti se je borova uvelost, ki jo povzroča borova ogorčica, pojavila na Portugalskem in se je, od prve najdbe leta 1999, razširila skoraj po celi državi. Iz Portugalske se je ogorčica s pošiljkami lesa zanesla tudi v Španijo (2008) in na portugalski otok Madeira (2009). Borova ogorčica je sicer razširjena v severnoameriških in nekaterih azijskih državah. Z napadenih območij se k nam lahko zanese predvsem z občutljivim rastlinskim blagom v mednarodni trgovini. Njen pojav in razširitev na ozemlju Slovenije bi povzročila veliko gospodarsko in ekološko škodo, zato je načrt ukrepanja v primeru pojava med najpomembnejšimi cilji in usmeritvami na fitosanitarnem področju v okviru kmetijstva in gozdarstva za obdobje po letu 2009. Z namenom zgodnjega ugotavljanja navzočnosti borove ogorčice in preprečevanja vnosa v Slovenijo že od leta 2003 izvajamo posebni nadzor pri pridelavi, predelavi in distribuciji občutljivih rastlin, lesa in lubja. V primeru suma ali potrjene najdbe borove ogorčice na pošiljkah ali celo pojava borove uvelosti v gozdu so predpisani fitosanitarni ukrepi, ki jih je potrebno nemudoma izvesti, da se izkorenini in prepreči morebitno nadaljnje širjenje škodljivca.

Seznam datotek

Naziv Avtor Velikost (kB)
Osrednji dokument: Načrt ukrepanja v primeru pojava borove uvelosti, ki jo povzroča borova ogorčica Bursaphelenchus xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle 1970 v Republiki Sloveniji   1376
Borova ogorčica in možnosti njenega vnosa v Slovenijo Gregor Urek 5660
Ogroženost slovenskih gozdov in možnosti spremljanja vektorjev borove ogorčice Maja Jurc 5511
Vključevanje javne gozdarske službe v načrt ukrepov in posebni nadzor borove uvelosti Dušan Jurc 3827
Načrt ukrepanja v primeru pojava borove uvelosti, ki jo povzroča borova ogorčica Bursaphelenchus xylophilus v Republiki Sloveniji Vlasta Knapič 1051
Fitosanitarni ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja borove ogorčice Mojca Celar 1424
Ukrepi zatiranja borove ogorčice v na Portugalskem in v Španiji Erika Orešek 2392

Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani