Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Dogodki

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO

Dogodek

5. seminar in delavnica iz varstva gozdov

Datum: 19. junij 2014
Kraj: Mašun, Gostitelj ZGS, OE Postojna
Organizator: Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije

Seznam datotek

Naziv Avtor Velikost (kB)
Dnevni red   138
Predstavitev aktivnosti za sanacijo žledoloma in proti namnožitvi podlubnikov Marija Kolšek 1164
Namnožitev smrekovih podlubnikov v zaradi ujm oslabljenih gozdovih v GGO Bled v obdobju 2007–2012 Vida Papler-Lampe 3853
Namnožitev jelovih in smrekovih podlubnikov v GGO Kočevje v obdobju 2002–2009 Mirko Perušek 5173
Nevarnosti zaradi namnožitve škodljivih žuželk na jelki in borih Tine Hauptman 1627
Spremljanje in napovedovanje osmerozobega smrekovega lubadarja po žledolomu Maarten de Groot 1728
Ulov podlubnikov (Scolytinae) in njihovih plenilcev v pasteh za monitoring žagovinarjev (Monochamus spp.) na Brdu pri Kranju Roman Pavlin, Gregor Meterc, Danijel Borkovič, Maja Jurc 4005
Izkušnje gozdarjev iz Baden-Würtenberga pri sanaciji vetrolomov Dušan Jurc 282
Karantenske rje (Pucciniales) nevarne za lesnate rastline Barbara Piškur 2619
Napoved pojava pooglenitve bukve v Sloveniji 2014 Nikica Ogris 2128
Prognoze na spletnem portalu Varstvo gozdov Slovenije Nikica Ogris 869
Povezava med podlubniki in glivami modrivkami na iglavcih Andreja Repe, Danijel Borkovič, Maja Jurc 4297

Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani