Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Napovedi o zdravju gozdov / Napoved

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Programska oprema Napovedi o zdravju gozdov, 2017

Fenološki model osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus)

Nikica OGRIS

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

*nikica.ogris@gozdis.si

  • Datum izdaje: 20.06.2024

Ključne besede: osmerozobi smrekov lubadar, razvoj, fenologija, napoved, prognoza

Karta razvoja šesterozobega smrekovega lubadarja

Leto:
Vrsta karte:
slika
Prvi  Prejšnja slika  Zaženi  Pavza  Naslednji  Zadnji

Interaktivna karta

Analiza razvoja šesterozobega smrekovega lubadarja na interaktivni karti. Karta

Opombe

Prikaz karte nastavimo s tremi parametri: leto, vrsta karte in datum. Prva dva parametra sta v obliki spustnega seznama, tretji pa je v obliki drsnega traku pod karto. Parameter leto določi leto, za katerega želimo pregledovati karte razvoja šesterozobega smrekovega lubadarja. Datum v izbranem letu nastavimo z drsnim trakom. Pri izbiri vrste karte so v oklepaju navedene tri možnosti: MAX – najhitrejša možnost razvoja, MIN – najpočasnejša možnost razvoja in AVG – srednja možnost razvoja šesterozobega smrekovega lubadarja. Pod drsnim trakom so na voljo kontrolni gumbi, s katerimi se lahko premikamo za en dan naprej ali nazaj, na začetek (14. marec), ali na konec (31. oktober) sezone izbranega leta ter gumba za zagon in zaustavitev samodejne animacije. Razvojna faza je določena glede na relativni delež potrebne vsote efektivnih temperatur skorje za popolni razvoj ene generacije (591 stopinj dni): jajčece (10 %), ličinka (60 %), buba (70 %), mladi hrošč (100 %), odrasel hrošč pogine ali prične z mirovanjem (150 %).

Potencialni razvoj šesterozobega smrekovega lubadarja lahko prikažemo v obliki grafikona za poljubno točko v Sloveniji na spletni aplikaciji, ki je dostopna na naslednjem naslovu.

Model CHAPY je opisan v naslednjem viru: Ogris, N., Ferlan, M., Hauptman, T., Pavlin, R., Kavčič, A., Jurc, M., De Groot, M., 2020. Sensitivity analysis, calibration and validation of a phenology model for Pityogenes chalcographus (CHAPY). Ecol. Model. 430, 109137. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109137

Citiranje: Nikica OGRIS. 2018. Dnevna napoved požarne ogroženosti gozdov z modelom FWI-INCA - spletna aplikacija. Napovedi o zdravju gozdov, 2018. URL: https://www.zdravgozd.si/prognoze_zapis.aspx?idpor=41


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani