Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Dogodki

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO

Dogodek

8. seminar in delavnica iz varstva gozdov

Datum: 12. september 2017
Kraj: Pokljuka, Hotel Center, Rudno polje
Organizator: Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije

Seznam datotek

Naziv Avtor Velikost (kB)
Vabilo in program srečanja   112
Utrinki s srečanja IUFRO delovne skupine „Bolezni listja, poganjkov in debel gozdnih dreves“, Niagarski slapovi, Ontario, Kanada, 7. do 11. 5. 2017 Dušan Jurc 13127
Prva najdba azijskega ambrozijskega podlubnika, Xylosandrus crassiusculus (Motschulsky, 1866), v Sloveniji Andreja Kavčič, Maarten de Groot 2682
Primeri dobih praks iz tujine – ukrepanje ob izbruhih karantenskih organizmov: Borova ogorčica – Španski primer Barbara Slabanja 1717
Primeri dobih praks iz tujine – ukrepanje ob izbruhih karantenskih organizmov: Azijski kozliček – Avstrija Marija Kolšek 1676
Vzorčenje, pošiljanje vzorcev, izpolnjevanje obrazcev UVH-apl Barbara Piškur 2303
Emaravirusi na robidah, malinah in gozdnih vrstah Irena Mavrič Pleško 4657
LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdovih (LIFE15 GIE/SI/000770) Maarten de Groot, Boris Rantaša 1292
Poročanje o najdbah invazivnih tujerodnih vrst v informacijski sistem Invazivke Nikica Ogris 2532
Vzroki poškodovanosti doba v Partovcu in gojitveni ukrepi za izboljšanje stanja Nenad Zagorac, Matjaž Zupanič 4496
Problemi na področju varstva gozdov v GGO Bled 2015-2017 Vida Papler-Lampe 7061
Namnožitev smrekovega zavijača, Epinotia tedella (Clerck, 1759), v Sloveniji Andreja Kavčič, Barbara Piškur, Nikica Ogris, Špela Jagodic, Gorazd Mlinšek, Tomaž Bricman, Barbara Slabanja, Viktor Miklavčič, Vida Papler-Lampe, Robert Klančar, Marijan Denša, John Vugrinec 1359
Dejavniki, ki vplivajo na namnožitev lubadarjev po žledolomu Maarten de Groot, Nikica Ogris, Andrej Kobler 1744
Fenološki model za osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus) RITY-1: spletni aplikaciji Nikica Ogris 1354
Delavnica: smrekov lubadar, smrekova zavijač (Epinotia tedella), slečeva rja (Chrysomyxa rhododendri), mraznice (Armillaria sp.), smrekova rdeča trohnoba (Heterobasidion parviporum)   6106

Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani