Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o pregledu kletnih prostorov hiše Gradišče 7 (Kardeljeva 7) Ljubljana
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1983
Ključne besede:
Gradišče 7, GGO Ljubljana, siva hišna goba (Gyrophana lacrimans), bela hišna goba (Poria vaillantii), glive sluzavke (Myxomycetes)

OCR besedilo:
INšTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 WUBWANA, VECNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 r 1 Vaš znak: Naš znak: ~A>.~ °"' Jv f2 C ZADEVA:[ Poročilo o pregledu kletnih prostorov hiše Gradišče 7 (Kardeljeva 7) Ljubljana ··,'f+:/ V torek, 21.6.1983 ~em pregledal kletne prostore hiše Gradišče 7, skupaj z Mojc~ Turk-Avsec ( stanovalka v tej hiši) in predstavnikom podjetja Staninvest. Na vratnem podboju v kleti, ki pripada stanovanju Mojce Turk-Avsec, smo našl I mlade, razvijajoče se trosnjake sive hišne gobe ali solzivke (Gyrophana lacrimans /Wulf/Pat.) • Les podboja je močno razkrojen, temno rjav, razpada v kocke in se drobi. Na steni kleti, nekaj metrov od vrat, se na površini razrašča podgobje Iste glive. V sosednji kleti smo pod stropom našli odmrle in posušene trosnjake. Z mikroskop­skim pregledom smo ugotovili, da so tudi to trosnjaki sive hišne gobe. V prehodu proti kletem ostalih stanovalcev sta 2 podboja. Njun les očitno razkraja gliva, saj je mehak, razpada vlaknato in kockasto, je potemnel in vlažen. Na njem nismo našli trosnjakov, vendar po načinu razkroja lesa menim, da tudi ta les razkraja siva hišna goba. Pod stropom kleti in prehoda je bil naknadno vodoravno vgrajen lesen pod­pornik. Njegova površina je potemnela, les je močno vlažen in na njem smo opazi Ji kapljice vode. Na površini se razrašča bel micelij in razviti so trosnjaki bele hišne gobe (Poria vailj2 ntli/De Candolle ex Fries/ SaccardO-,. Poleg te glive se razvija na lesu podpornika še več vrst gliv sluzavk (Myxomycetes). .. ;, -2 - Pri sanaciji kleti je potrebno upoštevati: 1. Vgrajen in verjetno tudi shranjen les (drva, razni vskladiščeni leseni predmeti) sta okužili najnevarnejši razkrojevalki vgraje­nega lesa -siva in bela hišna goba, zato mora biti sanacija temeljita (natančne podatke o biologiji in zatiranju teh gliv najdete v knjigi Stana Hočevar: Hišne gobe,·DZS, Ljubljana 1975). 2. Vzrok okužbe lesa in razvoja gliv je vlaga, ki prihaja iz zgornjih prostorov. Prvi pogoj za uspešno sanacijo je, da prepreči te na­daljnje vlaženje in omogočite dobro izsušitev kleti s prezrače­vanjem. 3, Ves okužen l.~'~ je. potrebno dosledno odstraniti iz kleti. Podgobje . . :·i~ i-: . sive h_lšne gobe je razraščeno tudi v steni kleti Mojce Turk-Avsec, zato je potrebno odstraniti ·omet na tem delu zida in zid prepojiti z raztopino fungicida Silvanit KBB (koncentracija je navedena v navodilih za uporabo). Ves na novo vgrajen les zaščitite z istim fungicidom. 4. Okužen material -les in omet, odstranite iz stavbe. Okužen les sežgite, omet pa zakopljite. 5. Menimo, da bodo navedeni ukrepi preprečili nadaljnje širjenje obeh zajedavskih gliv. Najvažnejši pogoj za uspeh sanacije je preprečevanje ponovnega vlaženja kleti. Podgobje sive hišne gobe je prepredeno po stenah in ponovna vlaga lahko omogoči razrast micelija v lesu, ki bo na novo vgrajen ali shranjen!. Sestavil: mag. Dušan Jurc,dipl.biol. .
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani