Domov domov
www.zdravgozd.si

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO

Izračun volumna dreves

Postopek izračuna:

  • 1. Izberemo lokacijo, tj. gozdni odsek. Tukaj imamo dve možnosti: izbira iz spustnega seznama, ali pa izbira lokacije iz karte.
  • 2. V preglednico vnesemo količino dreves po drevesnih vrstah in debelinskih stopnjah. Iz spustnega seznama izberemo drevesno vrsto in v debelinske stopnje vpišemo količino dreves v tej debelinski stopnji.

Lokacija

GGO:
Odsek:
 Izbor lokacije iz karte

Drevesne vrste in količina po debelinskih stopnjah

Drevesna vrsta DS3
12,5cm
DS4
17,5cm
DS5
22,5cm
DS6
27,5cm
DS7
32,5cm
DS8
37,5cm
DS9
42,5cm
DS10
47,5cm
DS11
52,5cm
DS12
57,5cm
DS13
62,5cm
DS14
67,5cm
DS15
72,5cm
DS16
77,5cm
DS17
82,5cm
DS18
87,5cm
DS19
92,5cm
DS20
97,5cm
Tarifa Volumen (m3)
Skupaj: 0 m3 Nov izračun

O spletni aplikaciji

Spletna aplikacija za izračun volumna dreves uporablja prirejene Alganove (tablica P), prirejene Schaefferjeve (tablica E) ter vmesne tarife po Čoklu (tablica V).

Tablice veljajo za vse drevesne vrste. Tablico E uporabljamo pri izrazito enodobnih sestojih z majhnimi razlikami v višini dreves. Tablico P uporabljamo pri izrazito prebiralnih sestojih oz. z velikimi razlikami v višinah dreves. Tablico V uporabljamo pri sestojih nedoločnih, vmesnih oblik (Kotar, 2003).

Izbor ustreznega tarifnega razreda navadno izberemo s pomočjo posebne tablice, kjer potrebujemo podatek o drevesni vrsti in višino drevja srednje debelinske stopnje. Po drugi strani pa so tarifni razredi že določeni za celo Slovenijo v podatkovni zbirki Gozdni fondi, ki jo ureja Zavod za gozdove Slovenije. Tarifni razredi so določeni po gozdnih odsekih in osmih skupinah drevesnih vrst. Zato uporabnik izbere gozdni odsek, s čimer se določi tarifni razred.

Avtor spletne aplikacije: dr. Nikica Ogris

Citiranje: Ogris N. 2020. Spletna aplikacija za izračun volumna dreves. Gozdarski inštitut Slovenije. https://www.zdravgozd.si/tarife.aspx

Viri

Kotar M. (ed.) 2003. Gozdarski priročnik. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 414 str.

ZGS. 2019. Gozdni fondi, podatkovna zbirka. Zavod za gozdove Slovenije


Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani