Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Siva hišna goba v hiši Novi trg 1, Ljubljana
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1983
Ključne besede:
Novi trg 1, GGO Ljubljana, stanovanjska hiša, siva hišna goba (Serpula lacrymans), bela hišna goba (Poria vaillantii)

OCR besedilo:
.. ,. ~ .ct\ Gf) .. · :(~ t~,.:.~•~o UUSf'ODARSTVU PRi BF 61 001 LJUBLJANA, VECNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 r 7 Ljubljana, .......................J..9.,.9..,.J.983......... 19.......... .. · Hišni svet Novi trg 1 Vaš znak: 61000 LJUBLJANA Naš znak: L J C;. ZADEVA: Siva hišna goba v hiši Novi trg 1, Ljubljana V četrtek, 15.9.1983 smo si ogledali stanovanjske prostore in klet hiše · na Novem trgu 1 : stanovalca tov.Kavčnikova in tov.Rotovnik ter tov. Jurc D. iz IGLG. V stanovanju tov.Kavčnikove se ugreza parket v kuhinji ob steni, ki meji na kopalnico. Les parketa in slepega poda (nad peščenim nasutjem in pod njim) je potemnel, razpada v kocke in se pod pritiskom drobi v prah. Po površini lesa je obilno razrasl-0 sivo podgobje (micelij), ki oblikuje nekaj milimetrov ·debele niti (rizomorfe). Podboj kuhinjskih vrat kaže enaka znamenja razpadanja. Po opisanih znamenjih menim, da je povzročitelj te škode siva hišna goba ali solzivka (Gyrophana lacrimans /\./ulf./Pat.). Po opisu tov.Kavčnikove je pred časom rasel trosnjak solzivke na vgra­ . jeni leseni omarici v kopalnici. V hodniku stanovanja tov.Rotovnika, ob steni proti kopalnici tov.Kavčnikove, se bukov parket ugreza. Pod njim je obilen preplet podgobja in ni ti pod­ gobja sive hišne gobe. Verjetno se je gliva razrasla tudi pod parketom v sobi, kamor vodi hodnik(to boste :ugotovili ob sanaciji). V kleti tov.Furlana smo v lesu za kurjavo, pod vodovodno napeljavo, ki pušča, ugotovili dve vrsti podgobja: obilno razraslo, vatasto, sprva belo nato sivo je podgobje sive. hišne gobe; druga vrsta podgobja, ki je stalno belo in se pahljačasto, v tankem sloju in z značilnimi nitmi podgobja razrašča po lesu, pa je podgobje bele hišne gobe (Poria vaillantii/DC.ex Fr:./Sacc.) UD 6831 82 ... . -2 ­ V stanovanjih tov. Kavčn i kove in tov. Rotovnika razgrajuje les najnevarnej­ša goba -solzivka, zato mora biti sanacija izvedena posebno skrbno. Središče okužbe v hiši je kopalnica tov.Kavčnikove in ob sanaciji naj ­prej ugotovite do kam se je gliva razširila v sosednja stanovanja. Odstranite vse lesene dele; ki so prepredeni s podgobjem te glive, pa tudi zdrav les, ki je vsaj 1 m oddaljen od očitno okuženega in razgra­jenega lesa. Ves omet in peščeno nasutje, ki je prepredeno s podgobjem, odstranite iz hiše in ga zakopljite . Les, ki ga boste ob sanaciji od­ ~ strani Ji, takoj sežgite in ga ne shranjujte v kleti l Opečni zid, ki se dotika okuženega lesa, temeljito ožgite s spajkalnikom (gliva pri višji temperaturi odmre), nato pa ga prepojite z vodno raztopino fungi­cida Silvanit KBB. Z istim fungicidom premažite vse na novo vgrajene lesene dele. Domnevamo, da je siva hišna goba okužila in pričela razgrajevati les pred pribi ižno šestimi leti, ko je po navedbi stanovalcev puščala vodo­vodna napeljava v stanovanju tov.Kavčnikove. Po popravilu vodovodne na­peljave je gliva razgrajevala les naprej, saj je solzivka edina goba, ki lahko živi v zračno suhem lesu. Razkroj lesa se bo nadaljeval, če sanaci­je ne bos te i zved 1i in razkroji 1a bo tudi nosil ne traroove ta1 v prvem nadstropju ter se širila dalje po hiši. ' V drugem centru razvoja solzivke, v kletq tov.Furlana, je gliva sicer še v začetni stopnji razvoja, vendar ga je potrebno čimpreje skrbno sanirati. Popravi te vodovodno napeljavo, odstrani te ves okužen les za kurjavo. Odstranite tudi peščeno nasutje pod okuženim lesom (pribl.20 cm) in omet, ki je prepreden s podgobjem. Zid prepojite z raztopino fungicida Silvanit KBB. Klet naj bo suha in še naprej naj bodo odprte vse odprtine za zračenje. Priporočam, da odstranite ves odpadni lesni material, saj je ob pregledu bi la klet močno vJažna in je velika nevarnost, da se solzivka razraste naprej po vskladiščenem in vgrajenem lesu kleti in nato navzgor v stanovanja. S temi ukrepi boste zatrli tudi belo hišno gobo. V vednost: Stani nves t, Sestavil: Miklošičeva 18, Lj. mag.Dušan Jurc, dipl.biol. INšTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani