Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Siva hišna goba v kleti stanovanjskega bloka Nazarje 55
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1984
Ključne besede:
Nazarje 55, GGO Nazarje, stanovanjski blok, siva hišna goba (Serpula lacrymans)

OCR besedilo:
v OZDNO IN LESNO \.,Ul:>nJDARSTVO PRI BF 61001 WUBWANA, VECNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 11 . 1 O. 84 r 7 Ljubljana, .......................................... ................ .... 19....•.... Samoupravna ~tanovanjska skupnost občine Mozirje 63 330 M O Z I RJE Vaš znak: Za tov.Pirmanšek-Virant Naš znak: J ZADEVA: Siva hišna goba v kleti stanovanjskega bloka Nazarje 55 V ponedeljek, 8.10.1984, smo prejeli vaš dopis in trosnjake gobe, ki se razrašča v kleti stanovanjskega bloka Nazarje 55, Trosnjaki so tipični za najnevarnejšo glivo, ki jo pogqsto najdemo v stano­vanjskih hišah. To je siva hišna goba ali solzivka l$~J1a lacrimans, sinonima sta Merul ius lacrimans, Gyrophana lacrimans). Ker ne poznamo stanja v hiši Nazarje 55, vam lahko iz podatkov, ki ste nam •Cv jih posredoval i1 sporočjmo le okvirne napotke za sanacijo kleti. 1. Zagotovite, da reka Dreta ne bo nikoli več vdrla v kletne prostore (regulacija reke). 2. Dodobra izsušite vlažne kletne prostore, odstranite ves okuženi (trohneči, porjaveli)~es) v kleti, odstranite ves omet, ki ga je prepredlo podgobje sive hišne gobe. Les s podgobjem in trosnjaki glive sežtite, omet zakopljite v tla. 3. Glede na velikost in izgled trosnjakov menimo, da ima gliva v tej stavbi idealne razmere za svoj razvoj. Zato je prav verjetno, da se je močno raz­širila po kletnih prostorih in morda je prodrla že v priti ičje. Ugoto­viti morate obseg njene rasti in skrbno sanirati celotno okuženo oboočje. 4. Pri prenovi kleti vgradite čim manj lesa. Ves les, tudi leseni podboji in drugi vgrajeni .les, temeljito premažite s fungicidnim sredstvom silvanol G (proizvaja ga Silvaprodukt Ljubljana). Predel, kjer je v steni podgobje glive (siv, pajčevinast prepredek na ometu in opeki) po odstranitvi. ometa ožgite s plamenom spajkalnika, nato pa ga prepojite z raztopino fungicida UD 604 84 -2 ­ si lvanol G. 5. Upoštevajte, da v kleti bloka razgraJUJe les najnevarnejša gliva, ki jo najdemo v stavbah. Vsako nadaljnje vlaženje kleti bo ponovno ustvarilo razmere, ki bodo omogočile glivi, da se bo širila tudi v druge prostore. Njeno podgobje bo namreč ostalo v stenah kleti in v ,ugodnih razmerah bo postalo ponovno aktivno tudi po večih letih. Po sanaciji zagotovite stalno zračenje prostorov. Vse o biologiji in zatiranju te glive lahko najdete v knjigi Stane Hočevar: Hišne gobe, DZS, 1975. Sestavi 1: mag.Dušan JURC,d.~ t~biol • .'.., .,.,......_-.; .,_,____,_ . ~ ._,_____ c_ . 1
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani