Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Pregled hiše Novi trg 1 v zvezi s sivo hišno gobo
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1984
Ključne besede:
Novi trg 1, GGO Ljubljana, stanovanjska hiša, siva hišna goba (Serpula lacrymans), bela hišna goba (Poria vaillantii)

OCR besedilo:
INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 UUBUANA, VECNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 r 1 17. 12. biLJu Jana, .................................. .......... . STANOVANJSKO PODJETJE LJUBLJANA Vaš znak: ENOTA CENTER Miklošičeva 18 61000 Ljubljana (tov.Fi lovski) ~'vi~ JvQl Zadeva:\ Pregled hiše Novi trg 1 v zvezi s sivo hišno gobo J V torek, 11.12.1984, smo si ogledali stanovanjske, strešne in kletne prostore v hiš1: na Novem trgu 1: stanovalec tov.Rotovnik, predstavnik stanovanjskega podj_~li\jubljana tov.Filovski in fitopal(.tolog IGLG mag.Dušan Jurc . . . ,,_ ·•·-::r: ·.,.-<}'f,/ .. Prvič sroo si le nekatere prostore v tej hiši ogledali že 15.9.1983 in o tem pregledu so stanovalci in Stanovanjsko podjetje dobili poročilo. Vsi napotki in ugotovljeno stanje iz poročila v letu 1983 veljajo še sedaj, le da je v stanovanju tov.Kavčnikove kuhinja že sanirana, v teku pa je sanacija kopalnice . Nerešen pa je problem v stanovanju tov.Rotovnika. Siva hišna goba ali solzivka (Gyrophana lacrimans) je v sobi, ki meji na kopalnico sosednjega stanovanja, uničila del nosilne konstrukci:e tal in parketa. Iz centra svojega razvoja, v kopalnici tov.Kavčnikove, se je razširila nekaj metrov v tleh kuhinje iste stanovalke in v drugo smer, skozi zid do lesene talne konstrukcije v sobi tov . Rotovnika. Oba omenjena prostora pa obl ikuj~ta kot druge sobe v stanovanju tov. Rotovnika. Ob sedanjem obisku smo poizkuša1 i ugotoviti, ali je nuj no sanira r i tudi nosilno konstrukcijo tal v tej sobi. Dvignili smo parket, del deske slepega poda in odstranili nasuti pesek. Podgobja solzivke ali znamenj njenega razkro­ jevalnega delovanja v lesu nismo opazil i. Kljub temu menim, da je potrebno in nujno zamerjati nosilno konstrukcijo v kotu te sobe, torej v predelu proti centru okužbe. Verjetno je hiter in močan razvoj solzivke-v tem prostoru prer­ re~ila toplota peči, ki stoji v kotu. Zaradi višje temperature je namreč les UD 6831 82 . . .. .. ostajal suh ali se je ob vlaženju vsaj hitro osušil . Podgobje glive pa je obilno razraslo v steni te sobe in solzivka predstavlja lesu stalno nevarnost, zato je i;-otrebno sanirati tudi ta del stanovanja tov.Rotovnika. Na podstreiju smo opazi 1i na letvah, ki nosijo strešnike in na tramovih ostre­šja bele kristalaste prevleke. Gre za pojav, ki ga pogosto zasledimo na lesu ostrešij starih zgradb. Domnevamo, da se nekatere kemične spojine izlužujejo iz strešnikov in ko so strešniki vlažni, prehaja vlaga s temi spojinami v les. Tu nastajajo z izhlapevanjem vode prevleke drobnih, belih, igličastih krista­lov. Les, na katerem so kristalne prevleke, razpada v vlakna in izgublja me­hansko trdnost. Ker v tem primeru ne gre za vpliv biotskih dejavnikov na les, naj svetuje način sanacije ali nujnost zamenjave strokovnjak za gradbeništvo. V kleti tov.Furlana je bil ob pregledu v letu 1983 drugi center razvoja solzivke. Les, ki ga je gliva okužila, so 0dctranil i, vendar so razmere v vseh delih kleti take, da imajo glive, ki razkrajajo les, ugodne pogoje za naselitev in rast (velika vlažnost tal in sten, obilo lesnih ostankov in papirja). Naši i smo tudi podgobje bele hišne gobe (Poria vaillantii), ki prerašča tla v kletnem hodniku. Popolna sanacija kleti bimorala obsegati odstranitev vsega lesa, ki kaže znake razpadanja (npr. letv!!'ii'i!;ed~lnih sten med posameznimi prostori v kleti), odstra­ . --'..'.:?~:;:.·~-·-:.. nitev peščenega nasutja tal, izolacijo tal pred vlago in stalno zračenje. Tov.Kavčnikova me je opozorila, da je poročilo iz leta 1983 mogoče razumeti tudi tako, kot da je ona kriva, da je siva hišna goba povzročila take težave v hiši. Kdor trdi, da je ta namig v poročilu, naj še enkrat prebere poročilo, kajti v njem ni tega. Nikakor ni moj namen iskati krivca za stanje v hišah, kamor me pokličejo. Dejstvo je, da je vlaga omogočila naselitev sive hišne gobe, ki je nato razgrajevala wgrejeni les. Kdo pa je kriv, da vlaga ni bila pravočasno odstranjena -tega jaz ne morem in nočem ugotavljati. Zapisal: mag.Dušan JURC '. ....... V vednost: ,r) l,l se~~ -Hišni svet, Novi trg 1, Ljubljana INSTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani