Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Pregled prostorov Doma pod Golico v Planini pod Golico
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1985
Ključne besede:
Planina pod Golico, GGO Bled, poslopje, Peziza cerea

OCR besedilo:
INšTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 LJUBLJANA, VEČNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 r 7 HTDO GORENJKA Vaš znak: Prešernova 16 64270 Jesenice Naš znak: v roke tov.špeli Dolar L j Zadeva: Pregled prostorov Doma pod Golico v Planini pod Golico Na večkratno telefonsko prošnjo tov.Zugovičeve sva Stana Hočevar, dipl.biol. in mag.Dušan Jurc,dipl.biol., oba iz Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo, Ljubljana, Večna pot 2, oktobra 1984 pregledala podstrešne prostore, hodnik in dve sobi v Domu pod Golico. V pregledanih prostorih sva na vlažnih mestih, ob stikih s t ene in tapisona ter na tramovih na podstrešju, našla trosnjake , gniloživke Peziza cerea. Omenjena gniloživka se lahko naseli v les in ga razkraja le, če je ta dovolj vlažen. V Domu pod Golico je vlaga prihajala skozi dve odprtini na strehi, kjer so manjkali strešniki. Ena odprtina je bilaob dimniku, druga pa ob stiku med strešniki in pločevinastim robom strehe. Tov.Zugovičevi sva povedala, da obsežnejša sanacija celotne zgrad­be ni potrebna, ker bo s pop"ravilom strehe in z izsušitvijo lesene konstrukcije podgobje gniloživke odmrlo. Ker nisva imela možnosti uporabiti službeno vozilo Inštituta (delavci Inštituta lahko opravimo le določeno število službenih voženj na leto), sva prišla do Doma pod Golico z osebnim avtomo­bilom tov.Jurca, v svojem prostem času. S tov.Zugovičevo smo se dogovorili, da bo Hotelsko podjetje Gorenjka povrnilo le stroške UD 604 84 za uporabo osebnega avtomobila (kilometrina). Doslej teh stroš­kov niste nakazali, kar kaže na neposlovnost in omalovažujoč odnos do našega dela. Tovariški pozdrav! mag.Dušan JURC,dipl.biol. \,
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani