Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o sušenju rdečega bora v K. O. Starod
Avtor(ji): Pavel Vrtovec
Leto: 1985
Ključne besede:
Starod, GGO Sežana, črni bor (Pinus nigra), rdeči bor (Pinus sylvestris), žledolom, vetrolom

OCR besedilo:
SEŽANA, Partizanska c. 49. telefon 73-461 Y-'<.ie~w„ ,J ZADEVA -'Por o či .1 n o SIJ, ~ t?Vl j 1A h OV'i\ v ~ .o. s\a~oc\ ' n l ) l 1•nr]. 7 ., 7r, :--~ ,--~t --~·•·i, " r' Or:ilo ; ) ·'' ' 1' .J ZAVOD ZA POGOZDOVANJE IN MELIORACIJO KRASA SEŽANA TOK delavcev in kmetov lastnikov gozdov Sežana P O R O Č I L O o SUŠENJU RDEČmA BORA v K.o. STAROD Ha družbenem objektu, sestoju ddečee;a in črnega bora vk.o. Sta.rod smo v ) novembru 1984 opazili posamezno drevje rdečeg a bora, ki ji.J11 so 1·uinenelr:. iglice po vsej krošnji, posamezno drevje se je tudi sušilo, :igli ce s ,,d­padle. Opravljeno je bilo od.kazilo sušic in tistega drevjn. , ki je k n7•,1 1.0 znake izrazitega padanja vitalnosti oziroma. rumenenja kro·, i ,j . Posek te;-;.~ drevja je v teku. V decembru 1984 in v januarju 1985 opažamo , da se bolezen.sld 7,n:-,J•~i "'o,,nv­ljajo masovno in na vsej površini objekta in da gre za E.1kuten pojav, ; ,,:;c nmo mnenja, da je v najkrajšem možnem č asu potrebno ugotov·. i-.i vzru;:"' e1•1 c··· 11.;ja in izdelati sanacijski načrt, zato predlaiamog c.la se o ,.·p,;;. fit„ 1.,_· o•• ški pregled objekta. V ta namen posredujemo krajši opis ob;jeki:1.'t i,;. 1· 1 1 · .,. sld.h znakov. Družbeni objekt, posajen z rd ečim in črnim borom meri ol{ro~ 2.o h,1.,. i\'.i(\-·.,;;1 · c;eatojne razmere so tudi v sosednjih zasob:.dh pnx·celah v skupni l.'lned. N ~-.· 8 ha. Nasadi so bili osnovani v le:tih med. 1950 in 19.55. Prevla. Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani