Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Siva hišna goba v blokih št 55, 56 in 57 v Nazarju
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1985
Ključne besede:
Nazarje 55, 56, 57, GGO Nazarje, stanovanjski bloki, siva hišna goba (Serpula lacrymans)

OCR besedilo:
tr. _,, I: \.J , ,JZDi·JO IN LESNO GOSPOuARSTVO PRI BF 61001 L.IUBL.IANA, VEčNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 30.09. 85 Ljubljana, .......................................... ............................ 19........... r 7 SAMOUPRAVNA STANOVANJSKA Vaš znak: SKUPNOST MOZIRJE 63330 Mozirje Naš znak: (v roke tov.Presečnikovi) L J Zadeva: Siva hišna goba v blokih št 55, 56 in 57 v N~zirju Na vašo željo sem si 6.09.1985 skupaj s tov.Presečnikovo ogledal kleti stanovanjskih blokov št.55,56 in 57 v Nazarju. Že v letu 1984 ste mi poslali trosnjake gob, ki so rasli na stenah kleti v bloku št.55. Poslali smo vam poročilo št.63/9, kjer smo določili sivo hišno gobo ter svetovali načine ~ati­ranja. Načrt za sanacijo ste dali izdelati gradbenemu podjet­ju v Titovem Velenju, zanima pa vas, ali je načrt za sanadijo ustrezen in ali bi bilo potrebno tudi v sosednjih blokih sa­nirati kleti. Načrt za sanacijo kleti bloka št.55 upošteva vsa priporočila, ki smo jih svetovali. če bo delo opravljeno natančno, menimo, da se gliva ne bo širila naprej po kleti in navzgor v stano­ vanja. V kleti bloka št.56 smo našli znamenja razkrojevalnega delo­ vanja glive na dveh podbojih vrat,v kleti bloka št.57 pa na podboju enih vrat. Najverjetneje tudi tu les razkraja siva hišna goba ali solzivka ($:rpula lacrimans) , le da je imela slabše razmere za rast kot v kleti bloka št.55. Po poplavi leta 1980 (voda je segala približno l,5 m visoko) sta bilL kleti dobro osušeni in gliva se ni mogla razrasti. UD 6831 82 .... . \. Svetujemo, da odstranite vrata in podboje, ki kažejo znamenja trohnobe. Okuženi podboji so !kockasto razpokani, nekje je površina uleknjena, barva odpada, les je temno rjav in se drobi v prah. Omet, ki se dotika okuženega lesa odstranite. Novozgrajeni podboji naj bodo kovinski. Menimo, da obširnejša sanacija (kakršna bo izvedena v kleti bloka št.55) v kleteh teh dveh blokov ni potrebna. Ob ogledu dne 6.09.1985 so bile ~se tri kleti ustrezno suhe in če ne bo prišlo do ponovnega vlaženja kleti, potem gliva ne bo povzročala nadaljnje škode, Sestavil: mag.Dušan Jurc,dipl.biol.
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani