Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Siva hišna goba v stavbi Vodnikova 56
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1985
Ključne besede:
Vodnikova 56, GGO Ljubljana, stanovanjska hiša, siva hišna goba (Serpula lacrymans)

OCR besedilo:
•-i ,;,,H i U, J/_Ui\iO 11\J LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 WUBWANA, VECNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 r 1 Ljubljana, ............. ............ ~.?..~...?..~...~.......... ... .. 19.....~.~ VARSTVENO DELOVNI CENTER Vaš znak: Kržičeva 9 61000 Ljubljana (v roke tov.smoleju) Naš znak: .J Zadeva: Siva hišna goba v stavbi Vodnikova 56 Po vašem naročilu sem si skupaj s tov.Smolejem 27.09.1985 ogledal prostore zgradbe v Vodnikovi 56, Ljubljana. Po navedbi tov.Smoleja je poročilo o stanju in mnenje o sa­ naciji stavbe zahteval sanitarni inšpektor. Hiša na Vodnikovi 56 je stara. Pred sedmimi leti so jo pre­ navljali in tedaj so bila severna st ran in stranišča na tej strani dlje časa vlažna. Letos so gradili v neposredni bli­ žini novo stavbo in naredili prehod iz nje v staro hišo. Vso zimo je voda zamakala stene in leseno konstrukcijo. V pritlič­ju je iz hodnika vhod v stranišče„ V njem se je strop podrl in vidijo se nosi lni tramovi in nosilna betonska plošča stra­ nišča v prvem nadstropju. Nosilni t r amovi, trstika v ometu, plošča zgornjega stranišča in ves ostali material stropa so obilno pr epredeni z značilnim podgobjem sive hišne gobe ali solzivke. (Serpula lacr imans, sinonima sta Merulius lacrimans in Gyrophana lacrimans). Deske stropa so popolnoma razkrojene, drobijo se v prah, les je značilno kockasto razpokan in troh­ noba je tipično rjava. Tudi nosilni horizontalni tramovi so precej razkrojeni. Na ometu se vidi, da je bilo zamakanje dolgotrajno in obilno. V prvem nadstropju se je na podboju ' • UD 6831 82 .J 2 straniščnih vrat les uleknil, barva odstopa, les je temno rjav in krhek. Tudi tu les razkraja siva hišna goba. V nobenem prostoru, ki smo si ga ogledali, niso razviti trosnjaki sive · hišne gobe. Glede na stopnjo razkroja vgrajenega lesa domnevamo, da se je siva hišna goba naselila v leseno konstrukcijo le pred sedmimi leti, ob prvem dolgotrajnem vlaženju severnega dela stavbe. Neugodne razmere za njeno rast v naslednjih letih (izsušitev prostorov) so zavrle njeno razkrojevalno delovanje, vendar se je ob letošnjem zamakanju ponovno pričela razrašča­ti in hitro razkrojevati les. Zato se je strop stranišča v pritličju zrušil. Ob pregledu stavbe nismo ugotavljali, do kam se je siva hišna goba razširila. Leseni nosilni tramovi namreč segajo iz stra­nišča še naprej v podest prvega nadstropja, na njih pa so po­ložene deske. Verjetno se je podgobje glive ra2raslo tudi po teh. tramovih in spodnji strani desk, saj je razkr0jenost lesa. v stropu sosednjega stranišča v pritličju močna, razrast pod­gobja pa obilna. Pri sanaciji stavbe upoštevajte: l. V navedenih prostorih zgnadbe na Vodnikovi 56 je razširjena najnevarnejša gliva, ki lahko razkraja les v stanovanjih, zato naj bo sanacija izvedena natančno in strokovno. 2. Odstranite ves les, ki ga prerašča sivo, pahlji~asto raz­raslo podgobje glive in tudi tistega, ki je porjavel in razpokan. Les sežgite. Omet in trstiko, ki sta prepredena s podgobjem sive hišne gobe odstranite in ga zakopljite v tla. Ti ukrepi so potrebni zato, ker iz vsakega delca ometa ali lesa, ki vsebuj,e podgobje te glive, lahko gliva ob ugodnih razmerah izraste in okuži ter prične razkrajati nov les. ,, . .., 3 3. Ob sanaciji morate ugotoviti, do kam se je v stavbi siva hišna goba že razrasla. Odstranite vrata in podboj stra­nišča v prvem nadstro~ju. Potrebno bo zamenjati nosilne ; tramove in deske podesta. Omet, v katerem je trstika, od­stranite vsaj 1,5 mod mesta, kjer je še opazno podgobje glive ali sprememba barve trstike (potemnela, rajava barva). 4. Pri sanaciji vgradite čim manj novega lesa, vsega pa pred vgradnjo zaščitite s tungicidnim sredstvom Silvanol G (proizvaja ga Silvaprodukt -Ljubljana). Potrebno je pre­prečiti vsakršno nadaljnje vlaženje sten in lesa. Podgobje glive bo kljub sanaciji namreč ostalo v steni in ugodne razmere za glivo (primerna vlaga , in temperatura) bodo omo­gočile glivi ponovno razrast. Vsako zamakanje zaradi okvar vodovodne napeljave in stranišč morate takoj preprečiti, pri čiščenju stranišč : · pa pazite, da se stene ne bodo po nepotrebnem vlažile. Sestavil: mag.Dušan Jurc,dipl.biol.
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani