Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Pregled ostrešja južnega trakta poslopja na Ciril Metodovem trgu št. 12
Avtor(ji): Stana Hočevar
Leto: 1985
Ključne besede:
Ciril Metodov trg št. 12, GGO Ljubljana, stanovanjska hiša, siva hišna goba (Serpula lacrymans)

OCR besedilo:
INšTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 LJUBLJANA, VECNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 r 7 Ljubljana, . ...... ~.~...~.f..9....~ ............................... 19.~? STOLNI ŽUPNI URAD Dolničarjeva ul.l Vaš znak: v roke g.Antona Smerkolja 61000 Ljubljana Naš znak: ( g} 1110 L J Zadeva: Pregled ostrešja južnega trakta poslopja na Ciril Metodovem trgu št.12 V torek, 29.oktobra 1985, sta na Vašo prošnjo pregledala ostreš­ je južnega t r akta stanovanjske hiše na Ciril Metodovem trgu št.12, ponovno pa še pevsko sobo v severnem traktu iste hiše, fitopatologa Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Stana Hočevar,dipl.biol. in mag.Dušan Jurc,dipl.biol•• Na celem ostrešju (na nosilnih in horizontalnih tramovih, na deskah, latah in špirovcih) ni nikjer opaziti nikakršnih zuna­njih znamenj razvoja solzivke ali sive hišne gobe (Serpula lacrimans, ki ima sinonima Merulius lacrimans in Gyrophana lacrimans). Na nosilnih tramovih in na ostalem materialu iz lesa tudi ni opaziti znamenj napada škodljivih žuželk. Nosilni elementi so glede na starost dobro ohranjeni, le late in streš­na opeka so dotrajane. Atmosferilije (dežnica, snežnica, rosa, megla), ki padajo na strešno opeko, jo začno v daljšem časovnem obdobju razkrajati in iz nje izlužujejo topne sestavine. Opeka postaja porozna in vlaga odlaga različne kemijske snovi v obliki drobnih kris­ talov na late, na katerih je položena strešna opeka. Late prič­ no vlaknato razpadati in izgubljajo ~ehansko trdnost. Dotrajana UD 604 84 2 je tudi pločevina, žlebovi in cevi, ki odvajajo deževnico in snežnico v kanalizacijo. Voda zamaka napušč. Stanje lesa v vlažnem delu napušča nismo mogli ugotoviti, ker ta del ostreš­ja ni dostopen. Zamenjati je potrebno opeko, late in obnoviti pločevinaste dele. Kljub temu, da nismo v lesenih delih postre~­ja našli niti podgobja niti trosnjakov s ive hišne gobe, pripo­ročamo, da vse lesene dele, ki bodo na novo vgrajeni in stare, ki bodo ostali od sedanje konstrukcije, temeljito in natančno impregnirate s fungicidnim sredstvom silvanol G. Južni trakt hiše št.12 namreč meji na severnega, ki pa je zelo močno okužen s sivo hišno gobo. V severnem traktu iste hiše smo že le.oktobra 1984 našli tros­njake sive hišne gobe in 18.lo.1984 napisali poročilo z naslo­vom: Siva hišna goba v podstrešnih prostorih hiš Ciril Metodov trg 12 in 13. Poročilo smo poslali naročniku ZIL, TOZD Inženiring. Omenjeni narečni~ ni upošteval nasveta, naj takoj odstrani veliko število trosnjakov solzivke in trosni prah iste hišne gobe. Gnilo­živka se je od tedaj do danes precej razširila na vse strani od centra svojega razvoja. Več novih trosnjakov je izraslo na stro­pu pevske sobe in ob okenskem okviru v isti sobi. Ob sedanjem ogledu nas je zanimalo predvsem, ali je zaradi dolgotrajnega za­makanja okužen tudi les tal pevske sobe, še posebej zato, ker je le-ta prekrit z linolejem, ki onemogoča sušenje vlažnega lesa pod njim. Na dveh mestih smo linolej odstrahili, vendar nismo našli nikakršnih z~amenj razkrojevalnega delovanja solzivke ali sive hišne gobe. Opozoriti pa moramo1da qbstaja nevarnost okužbe lesa tal s sivo hišno gobo in1 da je še sedaj velika, saj je pod linolejem, posebno v kotu s hišo št.11, les vlažen.
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani