Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Bolezen bodeče smreke
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1986
Ključne besede:
Opatova gora na Gorjancih, GGO Brežice, bodeča smreka (Picea pungens), Chrysomyxa sp.

OCR besedilo:
INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 WUBLJANA, V EČNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 r 7 Ljubljana, ........................~...?..:J.~.:..................... 19......~.~ Gozdno gospodarstvo Brežice TOZD Gozdarstvo Kostanjevica Vaš znak: tov. inž.Mojmir PUSTOSLEMšEK 65 296 KOSTANJEVICA na Krki Naš znak: L J ZADEVA: Bolezen bodeče smreke V pregled ste nam 10.12.1986 poslali vejico bodeče smreke (Pitia pungens Engelm.) iz nasada v Opatovi gori na Gorjancih (dopis štev. 121/86-GM) Na vejici so eno-in dveletne iglice. Dveletne so normalno zelene in zdrave, le­tošnje pa imajo različno dolge porumenele dele. Ti deli obsegajo lahko majhen del iglic~, (do 1/3 dolžine), lahko pa so ti deli večji in nekatere iglice so v c~loti porumenele. Na meji med rumenim in zelenim tkivom iglice je pogosto tem­nejša, rjava črta. Na spodnji strani rumenih delov igl le, v predelu 1istnih rež, so komaj opazne podolžne, rjavorumene nabrekline. Na osnovi opisanih zunanjih znamenj sklepamo, da je bodečo smreko na Gorjancih okužila zajedavska gliva, skoraj zagotovo je bila ta rja iz rodu Chrysomyxa . Vrsto rje bomo lahko določili šele spomladi, ko bodo trosi dozoreli in se bodo odprle rjavorumene nabrekline na spodnji strani iglic. Vse okuž~,ie iglice bodo po dozoritvi in izpadanju trosov odpadle. Okužene in po­ !: rumenele :iglice ni mogoče ozdraviti, proti rjam se lahko borimo le s preventivnimi ukrepi. Zahvaljujem se Vam za obve~~ilo o. l;>oleznl in za poslani vzorec. Pojav bolezni je zelo zanimiv, predvsem zato, ker je to prvi podatek iz naših krajev o okužbi bodeče smreke z rjo, po drugi strani pa je zanimiv zato, ker je rja okužila prak­tično ,qse iglice enega letnika, tako močna okužba pa je redka. Ker bom v letu 1987 UD 604 84 . . .. . I od aprila do julija na specializaciji v Angliji, ne bom mogel priti na terenski ogled v času dozorevanja trosov (to bo verjetno v maju), zato Vas prosim, da naberete okužene vejice tudi v maju in jih posušene shranite. Prevzel jih bom v juliju, ko bomo prišel pogledat zdravstven stanje sadik v drevesnicah. šele po določitvi vrste rje born mogoče svetovati vrsto fun­gicida in čas škropljenja za morebitno zatiranje bolezni. Tovariški pozdrav! Mag.Dušan JURC JJ,M-~·~o~ "
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani