Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Bolezen na bukovem listju
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1987
Ključne besede:
Macelj, Goričko, GGO Celje in Murska Sobota, bukev, Discula umbrinella

OCR besedilo:
i • .. INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 LJUBLJANA, V EčNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 r 7 Ljubljana, Vaš znak: Naš znak: 'f-­ 21 /2 L J ZADEVA: Bolezen na bukovem listju V juniju 1987 nam je tov.Cim9eršek iz TOZD Rogaška Slatina sporočil, da v okolici Rogaške Slatine predvsem pa na r'::=C}ju bukovo listje rjavi. Takrat smo nabrali poškodovane liste in v pedološkem laboratoriju IGLG so analizi­rali količino fluora v njih. Ugotovili smo, da noben vzorec ne vsebuje fitotoksičnih količin fluora. V začetku avgusta so nam na našo prošnjo ponovno poslali vzorec poškodovanih listov in takr~t smo z mikroskopskim pregledom ugotovili, da so se medtem na odmrlih delih bukovih listov razvila trosišča glive Discula umbrinella (Berk.et Br. ) Sutton, ki je ana.uorf glive Apiognomonia errabunda (Rob.ex Desm.)Hohn. Sušenje bukovih listov je povzročila navedena gliva. Isto glivo smo določili na vzorcih iz Goričkega, izvedeli pa smo, da se rja­venje bukovih listov pojavlja tudi v okolici Lendave, Boča, na Madžarskem in drugje. Bolezen je bila doslej v Sloveniji redka in letos je prvič, da se je pojavila v epifitocijslcem obsegu. V ZR Nemčiji se bolezen pojavi v večjem obsegu na bukvi vsakih 5-10 let. Gliva lahko okuži tudi platano. Na njej povzroča sušenje mladih poganjkov, nekroze listja . včasih pa tudi rakave rane na lubju. Pri nas je to najpogostej­ša bolezen platane in se v večjem ali manjšem obsegu pojavlja vsako leto. Na hrastovih listih povzroča bolezen rjave pege. UD 604 84 \ 2 Zaradi zanimivosti pojava te bolezni in pomembnosti bukve vas prosimo za sodelovanje. Potrebno bi bilo čim natančneje ugotoviti razširjenost bolezni pri nas in jakost okužbe. Pri ugotavljanju prisotnosti bolezni je pooembno, porjavelo listje pogledamo od blizu, saj od daleč lahko bolezen zamenja­mo z napadom bukovega rilčkarja skakača ( Rhyncha enus fagi) . Ce je listje porjavelo in nima značilnega rova ličinke bukovega rilčkarja skakača, je velika verjetnost, da se je posušilo zaradi okuŽbe z glivo Apiognomonia errabunc.a. r-1edenorumena trosišča glive opazimo na posušenih delih bukovih listov le z lupo. Za potrditev determinacije na vašem območju prosimo, da naberete vzorce poškodovanih listov iz nekaj različnih lokacij (čim bolj oddaljenih med seboj) 1 jih posušite, označite datum, točno lokaci­jo in pošljete v pismu na IGLG. Tu jih bomo mikroskopsko pregledali. Pri ugotavljanju razširjenosti so pomembni čim bolj natančni podatki (GGE, cdd.), pri jakosti okužbe ocenjujte procent porjavelih listov. Za sodelovanje se vam zahvaljujemo! Tovariški pozdrav! Direktor: Sestavil: mag.Dušan JURC,dipl.biol. 7', -~ 1,1---i:..-.._ s~ ( / -C-Poslano V 1) GG Celje 2) GG Celje, TOZD gozdarstvo Rogaška Slatina (tov.M.Cimperšek) 3) ABC Pomurka,Murska Sobota (tov.L.Nemesseghy) 4) GG Maribor (tov.R.Debevc)
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani