Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Drevesa v mestih - oskrba in zdravljenje
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1990
Ključne besede:
Rane dreves, prehrana dreves, zastrupljanje s soljo, pomanjkanje kisika zaradi puščanja plina, bolezni drevja, škodljivci drevja, sušica platane (Apiognomonia errabunda), cipresov rak (Seiridium cardinale), kostanjev rak (Cryphonectria parasitica), hipovirulentni soji gliv

OCR besedilo:
t/10C0-1D1 DREVESA V MESTIH -OSKRBA IN ZDRAVLJENJE Dušan JURC* Prispevek ni sistematični oregled navodil za ustrezno oskrbo in zdravljenje dreves v mestih, obravnava le nekaj problemov, ki se ob stikih in sodelovanju s komunalnimi podjetji in regionalnimi zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine vedno znova pojavljajo. Ce­lotne preglede daje nekaj obširnih knjig, ki so navedene na koncu orisoevka in v njih bo vsak, ki je zadolžen za vzdrževanje drevnine v mestih, dobil dovolj informacij. RANE DREVES Drevesa v urbanem okolju je človek od nekdaj oblikoval po svojih potre­bah, na .ootrebe dreves se n_i oziral. V zadnjih letih je bil s hitrim napredkom drevesne kurirgije, oredvsem pa z delom Američana Alexa Shigo-a narejen velik korak v razumevanju obrambnih soosobnostih drevesa in iz tega so oblikovali nova priooročila za ustrezno oskrbo ran. Drevo se v osnovi loči od živali oo tem, da poškodovano tkivo nadomesti z novim, živali se poškodba zaceli, tbvo se regenerira. Poškodovani del telesa drevo oddeli od zdravega z obrambnimi conami. Sistem obram­be drevesa temelji na štirih različno močnih barierah. Prve tri so pogojene z zgradbo lesa v času nastanka poškodbe, četrta pa nastane kot odgovor na ooškodbo in oddeli ves bodoče oblikovani les od lesa v času poškodbe. Stena l predstavlja obrambo v vertikalni smeri in jo sestavljajo zgornje stene traheid, vlož! Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani