Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Mnenje o uvozu sadik robinije (Robinia pseudoacacia)
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1990
Ključne besede:
Robinija (Robinia pseudoacacia), black locust mosaic virus, strawberry latent ringspot virus, Phytophthora spp., Fusarium spp.

OCR besedilo:
;f15 00330 INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO PRI BF 61001 LJUBLJANA, VEČNA POT 2 P. P. 523-X, TELEFON 268 963 r 7 Ljubljana, M E D E X Vaš znak: Ljubljana Naš znak: L J ( ZADEVA: Mnenje o uvozu sadik robinije (Robinia pseudoacacia) Na željo mag.Jožeta Savorja, RK KGP in podjetja Medex podajamo mennje o možnih nevarnostih za vnos škodljivcev in bolezni pri uvozu sadik robinije iz Madžarske. Mnenje potrebuje obmejna fitosanitarna služba. Pregled literature (LANIER,L.,JOLY,P.,BONDOUX,P.,BELLEMERE,A.: Mycologie et -pathologie forestieres, Tome II., Masson 1976) je pokazal, da robinijo ne zajedajo karantenske bolezni in škodljivci, ki so navedeni v seznamu karantenskih in gospodarsko škodljivih bolezni in škodljivcev (Uradni list SFRJ 1983,št.13,str.293-296). V robiniji je ugotovljenih več vrst virusov (BLMV -black locust mosaic virus, SLRV -strawbery latent ringspot virus), ki pa prav tako niso navedeni v omenjenem seznamu. -virusi pri ro­biniji niso dovolj raziskani in nevarnosti za njihov prenos in možnokti okužbe drugih gostiteljev niso natančno opredeljene. Od gospodarskih bolezni se na robiniji lahko razvijajo različne vrste iz rodu Phytophthora in Fusarium, ki povzročajo odmiranje korenin in vrhov sadik (HEPTING,G.H.: Diseases of forest and shade trees in the United States, Agriculture handbook No.386, 1971 ) . Ker je bilo zaradi Čakanja pošiljke sadik na meji mnenje potrebno sestaviti v eni uri, smo pregledali le najosnovnejšo literaturo. Na osnovi tega pregle­da menimo, da je malo verjetnosti za vnos karantenskih bolezni in škodljivcev v državo, ker se na robiniji ne pojavljajo, zunanja znamenja poškodb zaradi gospodarsko škodljivih bolezni pa je mogoče ugotoviti s pregledom sadik. Sestavil: D i r e k t o r : Marko KMECL,dipl.inž. mag.Dušan JURC UD 6831 82 ~~~C-,
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani