Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Zdravstveni pregled sadik pravega kostanja (Castanea sativa), ki jih Biotehniška fakulteta, Inštitut za sadjarstvo, Maribor, uvoža iz Italije
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1994
Ključne besede:
Firma Interevropa, GGO Ljubljana, pravi kostanj (Castanea sativa), kostanjev rak (Cryphonectria parasitica)

OCR besedilo:
Gozdarski inštitut Slovenije Večna pot 2 61000 LJUBLJANA Republika Slovenija Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo Parmova 33 61000 LJUBLJANA ZADEVA: Zdravstveni pregled sadik pravega kostanja (Castanea sativa), ki jih Biotehniška fakulteta, Inštitut za sadjarstvo, Maribor, uvaža iz Italije. V četrtek, 22. 12. 1994 smo na parkirišču carinske cone pri firmi Interevropa pregledali zdravstveno stanje sadik pravega kostanja, ki so bile pripeljane iz drevesnice Bassi vivai, Cuneo, Italija. Poleg podpisanega fitopatologa iz GIS so bili prisotni še zastopnik firme Interevropa, carinski uslužbenec (ki je pošiljko odpečatil) in voznik. Pri pregledu so bile najdene tri sadike pravega kostanja, ki so okužene s kostanjevim rakom (Cryphonectria parasitica). Pregledali smo približno tretjino od cca. 400 sadik, kajti pregled je bil otežkočen zaradi zamazanosti lubja sadik z zemljo, mraza in sneženja Pri vseh treh okuženih sadikah je odmrlo lubje preraščeno s podgobjem kostanjevega raka, gliva pa še ni oblikovala trosišč in raznašanje bolezni s trosi še ni mogoče. Simptomi bolezni so na treh okuženih sadikah tako jasni in tipični, da je determinacija dokončna in ni potrebno dodatnih raziskav. Vse tri okužene sadike nameravamo shraniti v fitopatološki zbirki GIS in zagotavljamo, da prenos bolezni iz zbirke ni mogoč . Menimo, da so med pregledanimi in še nepregledanimi sadikami tudi še take, ki so okužene s kostanjevim rakom. Predlagamo: -da dovolite uvoz neokuženih sadik. Detajlni pregled vseh sadik naj se opravi takoj. -da odredite uničenje okuženih sadik (sežig) in shranitev vzorcev okuženih sadik v fitopatološki zbirki GIS -da zaradi velike verjetnosti skritih okužb odredite, naj se vse sadike posadijo v največ dva objekta, ki naj bosta oddaljena od najbližjih sestojev ( ali posameznih dreves) pravega kostanja najmanj 200 m. -zagotovite predpisani dveletni zdravstveni nadzor nad obema objektoma Vnos sojev kostanjevega raka, ki pri nas še niso prisotni, je vsekakor potrebno preprečiti. Menimo, da navedini predlagani ukrepi zadoščajo za preprečitev vnosa novih sojev kostanjevega raka. Ljubljana, 22. 12. 1994 sestavil: mag. Dušan Jurc, dipl. biol
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani