Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poškodbe vrb zaradi vrbove zapljunkarice - Aphrophora salicina Goeze
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1997
Ključne besede:
Barje, GGO Ljubljana, vrba, vrbova zapljunkarica (Aphrophora salicina)

OCR besedilo:
T GOZD O I LESNO GOSPODARSTVO 61001 Ljubljana, Večna pot 2, p.p. 523-X, telefon: 268-963 Avtor(ji): Mag. Dušan JURC Naslov: Poškodbe vrb zaradi vrbove zapljunkarice-Aprophora sal icina Goeze Kraj, leto: L . b l . JU Jana, 1997 OD(J G D K 4 5 3 : 17 6 • 1 sa 1i x v i m i na 1i s : ( O 4 9 • 3 ) · K/jučnebesede: Qošlsodovqnost drevia,Sal ix vimirJalis,\lrba,_vrbova zapljunkarica,poganjki, ~arJe, Ljubi Jana, Aprophora sal 1c1na ~oez~ , " Večna pot 2, 61000 Ljubljana, p.p. 523-X, Slovenija telefon: 386 61 + 1231343 telefax. 386 61 + 273589 Poročevalska, diagnostična in prognostična služba za varstvo gozdov Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdarstvo BF Večna pot 2 1000 Ljubljana Gospod Jože Stražišar Notranje gorice Podpeška cesta 334 1357 Notranje gorice Zadeva: Poškodbe vrb zaradi vrbove zapljunkarice -Aprophora salicina Goeze Na Barju gojite vrbe, ki jim vsako leto porežete poganjke in jih uporabljate za pletarstvo. Na lanskoletnih poganjkih, ki ste jih porezali letos v marcu ste, opazili poškodbe, ki onemogočajo uporabo teh šib za pletenje košar. Zanima vas, kaj je vzrok poškodb in kako bi jih preprečili v letošnjem letu. Doslej takih poškodb na vaših vrbah niste opazili. Šibe ste prinesli 13. 5. 1997. Nabrali ste jih marca letos in jih imeli v posodi z vodo dokler niso začele odganjati poganjke in korenine. Nato ste jih pričeli strojno lupiti in opazili, da so v zgornjih delih drobne prečne izboklinice, kjer se šiba prelomi in ni uporabna za vaše namene. Šibe so dolge so do 2 m. Na površini lubja se tudi vidijo drobne odebelitve, vendar niso tako izrazite kot na lesu. Na nekaterih izboklinicah so opazna vbodna mesta. Lubje je v teh izboklinicah rjavo progasto, delno odmrlo in te rjave proge se lahko nadaljujejo v spodaj ležeč les. V lesu in v lubju nismo našli nobenega škodljivca. Vzorce smo dostavili prof. dr. Janezu Titovšku, kije po tipu poškodb šib ugotovil, da jih je povzročila vrbova zapljunkarica (lahko bi jo imenovali tudi vrbov škržat, latinsko ime je Aprophora salicina Goeze). To je pogost škodljivec vrb in ga z lahkoto opazimo. Njegove ličinke so namreč zaščitene v lepljivi, sluzasti masi izločka, kije poln mehurčkov in izgleda kot pljunek. Sluz izločajo ličinke za svojo zaščito pred plenilci in pred izsušitvijo. Ličinke sesajo sok iz lubja in povzročajo poškodbe, kot so opazne na vzorcih, ki ste jih prinesli. Vaše vrbe rastejo na Barju, kjer je v okolici veliko naravno razširjenih vrb. Iz njih so se naselili omenjeni škodljivci in poškodovali poganjke. Taki napadi se seveda lahko 1 .. ponovijo in svetujemo vam, da, v kolikor opazite v večjem številu zgoraj opisanega škodljivca (njegove ličinke v sluzi), potem poškropite napadene poganjke z enim od piretroidnih sredstev. Pri nas so registrirani za uporabo naslednji pripravki: decis EC­25, ripcord -20% EC, sumicidin EC-20, talcord 25 EC. Uporabite koncentracijo kot jo svetuje proizvajalec v navodilih za uporabo. Pri uporabi teh kemičnih sredstev bodite posebno previdni, ker so močno strupeni za vse žuželke (tudi čebele) in pazite, da ne pridejo v vodo. Pri škropljenju uporabljajte gumijaste škornje, rokavice in masko za obraz. Sestavil mag. Dušan Jurc 13 . 5. 1997 2
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani