Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Sušenje smrekovih sadik po presaditvi na teren
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 1997
Ključne besede:
Lovrenc na Pohorju, Maribor, navadna smreka (Picea abies), Rhizosphaera kalkhoffii, Picea pungens, Picea engelmannii

OCR besedilo:
O GOSPO RSl'VO Avtor(ji): Mag. ~ušan JURC Naslov: Sušenje smrekovih sadik po presaditvi na teren Kraj, leto: Ljubljana, 1997 ODC Ključne besede: Večna pot 2, 61000 Ljubljana, p.p. 523-X, Slovenija telefon: 386 61 + 1231343 telefax . 386 61 + 273589 Poročevalska, diagnostična in prognostična služba za varstvo gozdov Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdarstvo BF Večna pot 2 l 000 Ljubljana g. Ferdo Hemah, dipl. inž. gozd. Ljubljana,4. 7. 1997 Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Maribor Tyrševa ulica 15 2000 Maribor Zadeva: Sušenje smrekovih sadik po presaditvi na teren Poslali ste nam tri smrekove vejice,dolge približno 15 cm, ki so bile odtrgane od sušečih se presajenk 19. 6. 1997. Smrekove sadike ste nabavili v gozdni drevesnici Lovrenc na Pohorju spomladi 1997 in jih presadili na teren. V juniju jih je bilo suhih že veliko število in zanima vas vzrok tega sušenja. V fitopatološkem laboratoriju smo pod binokularno lupo pregledali iglice in lubje poganjkov. Iglice rjavijo in se sušijo od vrha proti osnovi, približno polovica jih ima suhe vršičke in so rjave do polovice, ostale so še normalno zelene (vzorec je bil ob pregledu že popolnoma suh, iglice so vse že odpadle, vendar je to posledica 14 dnevnega presledka med nabiranjem in dostavo v laboratorij). Na nekaterih odmrlih vršičkih iglic so se že pričela oblikovati trosišča glive Rhizosphaera kalkhoffii Bubak., nekatere iglice prerašča črno površinsko podgobje glivic sajavosti, sem in tja so na iglicah vidni iztrebki nekih sesajočih žuželk. R. kalkhoffii je na smrekovih iglicah saprofit (patogena je le na iglicah Picea pungens in P. engelmannii) in okuži le odmrle ali močno oslabljene iglice (npr. zaradi onesnaženega zraka, pomanjkanja svetlobe, pomanjkanja kalija, vremenskih stresov). Že v 2 -3 tednih po okužbi prične gliva oblikovati trosišča. Površinsko razrasel micelij gliv, ki povzročajo sajavost, se razrase na izločkih uši ali kaparjev, ki izločajo mano. Rastlinam ne škodijo, le zmanjšujejo količino svetlobe, ki pade na rastlino. Sesajoče žuželke, katerih izločke smo našli na iglicah, niso oslabile teh sadik, ker so bile prisotne le v sledovih. Menimo, da na iglicah in lubju sušečih se smrekovik sadik nismo našli nobenega povzročitelja propadanja teh sadik. Domnevamo, da se smrekove presajenke sušijo zaradi prevelike izgube vode, ki je lahko nastala zaradi napake pri: • hranjenju v drevesnici po izkopu (npr. izsušitev zaradi prekasnega zakopavanja, zakopavanje v povezanih šopih) • prevoza (izsuševanje -odprt kamion ali kaj podobnega) • nepravilne manipulacije pred sadnjo na terenu (npr. zakopavanje v šopih ali puščanje sadik nezakopane) • neskrbne manipulacije ob sajenju, malomarnega sajenja • neugodnih vremenskih razmer po sajenju (letošnja suha pomlad) Možnosti napak je torej precej, menimo, da sadike propadajo zaradi izsušitve. Iskanje pravega vzroka pa boste najlaže opravili vi.
Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani