Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o preskusu št. U2016-0020, masarijsko odmiranje platan, Maribor
Avtor(ji): Nikica Ogris
Leto: 2016

Naročnik: NEGA DREVES ARBORIST TANJA GRMOVŠEK S.P., Gospejna ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija

Številka zapisnika: Pregled(i): LVGP2016/00037 (Maribor, Trg generala Maistra), LVGP2016/00038 (Maribor, mestni park).

Št. vzorca iz zapisnika: LVG2016/00034, LVG2016/00035

Opis vzorca: LVG2016/00034: Platanus x hispanica, les, št. enot 2, LVG2016/00035: Platanus x hispanica, les, št. enot 1

Datum prejema vzorca: 25.05.2016

Čas izvajanja preskusa: od 26. 5. 2016 do 27. 5. 2016

Datum izdaje poročila: 31. 5. 2016

Namen testiranja: LVG2016/00034: sum na: Splanchnonema platani, LVG2016/00035: sum na: Splanchnonema platani

Vzorec;Metoda;Organizem;Rezultat;Opombe

LVG2016/00034;LVG Morfološka analiza – glive;Splanchnonema platani;pozitiven;

LVG2016/00035;LVG Morfološka analiza – glive;Splanchnonema platani;potencialno sumljiv;

Odgovorni analitik: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

Podatki in strokovno mnenje k poročilu o preskusu št.: LVG 2016-020

1. UVOD

Na prehodu iz leta 2015 v 2016 je podjetje Nega dreves arborist Tanja Grmovšek s.p. v mestnem parku in v Trgu generala Maistra v Mariboru opazilo sušenje vej na več javorolistnih platanah (Platanus x hispanica). Veje so imele odmrlo skorjo v vzdolžnih progah večino na zgornji strani veje (slika 1). Les pod odmrlim delom skorje je spremenil barvo v temnorjavo (slika 2). Vzorec LVG2016/00034 s Trga generala Maistra je bil z drevesa, ki so se mu posušili dve veji na jugovzhodni strani (slika 2). Vzorec LVG2016/00035 iz mestnega parka v Mariboru je bil kos odlomljene veje iz višine 20 m, ki je imela starejši odlom in viden razkroj lesa (slika 3).

2. UGOTOVITVE

Pod skorjo na odmrlih vejah so bila množično razvita nespolna trosišča (piknidiji). Zreli piknidiji s konidiji so bili razviti samo v nedavno odmrli skorji (vzorec LVG2016/00034). V piknidijih so nastajali konidiji. Mladi konidiji so bili prosojni, starejši temno rjavi z debelo, bradavičasto steno in običajno s tremi prečnimi stenami. Merili so 15,0–18,0 (16,5) × 38,0–49,8 (43,8) µm (slika 4). Konidiji so bili večina obdani s širokim sluzastim ovojem. Na drugem vzorcu (LVG2016/00035) je bila skorja odmrla že dlje časa in je odpadala. Tukaj smo pod skorjo prav tako našli veliko število piknidijev, vendar so že razpadali in niso vsebovali trosov.

Na podlagi značilnosti trosišč, trosov in simptomov bolezni smo ugotovili, da je odmiranje skorje javorolistne platane in obarvanje lesa povzročila gliva Macrodiplodiopsis desmazieresii (Mont.) Petr., ki je anamorf (nespolna oblika) glive Splanchnonema platani (Ces.) M.E. Barr (teleomorf), sinonim Massaria platani Ces. Gliva Splanchnonema platani povzroča bolezen, ki jo imenujemo masarijsko odmiranje platane. Bolezen je v Sloveniji prvi določil prof. dr. Dušan Jurc v 2013 v Ljubljani. To poročilo o preskusu pa je prvo poročilo o najdbi te bolezni v Mariboru, oz. drugo iz Slovenije. Vzorec smo shranili v Mikoteko in herbarij Gozdarskega inštituta Slovenije, št. LJF 5192.

3. VIRI

Jurc D. 2013. Tudi pri nas je ugotovljena bolezen masarijsko odmiranje platane, ki jo povzroča gliva Splanchnonema platani. Novice iz varstva gozdov 6: 14–16

Jurc D. 2013. Masarijsko odmiranje platan v Ljubljani. Gozdarski inštitut Slovenije, Poročevalska, prognostično diagnostična služba za gozdove: 4 str.

4. SLIKE

Slika 1: Skorja na vejah je odmirala na zgornji strani v trakovih (foto. Tanja Grmovšek)

Slika 2: Les pod odmrlo skorjo se je temneje obarval, na skorji je množica črnih trosišč (foto. Tanja Grmovšek)

Slika 3: Dlje časa odlomljena veja z vidnim razkrojem lesa, vzorec LVG2016/00035 (foto. Tanja Grmovšek)

Slika 4: Konidiji glive Macrodiplodiopsis desmazieresii (teleomorf Splanchnonema platani) (foto. N. Ogris)

Odgovorni analitik: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

V vednost:


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani