Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o preskusu št. LVG 2018-080: sušenje bukve na Ponikovški planoti pri Žalcu, pooglenitev bukve (Biscogniauxia nummularia), sušni stres, kompleksna bolezen
Avtor(ji): Nikica Ogris, Maarten de Groot
Leto: 2018

Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, Slovenija

Številka zapisnika: Pregled(i): LVGP2018/00176 (Lipek).

Št. vzorca iz zapisnika: LVG2018/00221, LVG2018/00220

Opis vzorca: LVG2018/00221: Fagus sylvatica, les, lubje, sekanci, LVG2018/00220: Fagus sylvatica, les, lubje, sekanci

Datum odvzema vzorca: 18.07.2018

Datum prejema vzorca: 19.07.2018

Čas izvajanja preskusa: 19.07.2018

Datum izdaje poročila: 19.07.2018

Namen testiranja: LVG2018/00221: sum na: Biscogniauxia nummularia, LVG2018/00220: sum na: bolezen

Vzorec Metoda Organizem Rezultat Opombe
LVG2018/00221 LVG Abiotske poškodbe Suša potencialno sumljiv
LVG2018/00221 LVG Morfološka analiza – glive Biscogniauxia nummularia pozitiven
LVG2018/00221 LVG Morfološka analiza – žuželke Aegosoma scabricorne pozitiven kozliček
LVG2018/00221 LVG Morfološka analiza – žuželke Žuželka pozitiven poškodbe v lesu je naredila žuželka iz družine lesnih os (Siricidae)
LVG2018/00221 LVG Abiotske poškodbe Kompleksna bolezen potencialno sumljiv
LVG2018/00220 LVG Morfološka analiza – glive Gliva pozitiven na vzorcu so prisotne samo strome, ni pa trosišč

Opombe: Primarni vzrok poškodovanosti bukev je verjetno sušni stres, zaradi katerega je prišlo do pooglenitve bukve, ki ga povzroča gliva Biscogniauxia nummularia. Na bukvah so se pojavljale tudi sekundarne in terciarne vrste. Zato obstaja sum na kompleksno bolezen.

Odgovorni analitik(i): dr. Nikica Ogris

Avtor(ji): dr. Nikica Ogris, dr. Maarten de Groot


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani