Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o preskusu št. LVG 2019-188: ZGS GGO Murska Sobota, črna jelša (Alnus glutinosa), sadike, sušenje
Avtor(ji): Nikica Ogris, Barbara Piškur, Zina Devetak, Špela Jagodic
Leto: 2019

Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Arh. Novaka 17, 9000 Murska Sobota, Slovenija

Številka zapisnika: Pregled(i): LVGP2019/00110 (Polanski log).

Št. vzorca iz zapisnika: LVG2019/00171

Opis vzorca: Alnus glutinosa, cela rastlina

Datum odvzema vzorca: 20.05.2019

Datum prejema vzorca: 21.05.2019

Čas izvajanja preskusa: od 21.05.2019 do 16.10.2019

Datum izdaje poročila: 13.11.2019

Namen testiranja: sum na: Phytophthora alni

Vzorec Metoda Organizem Rezultat Opombe
LVG2019/00171 LVG Morfološka analiza – glive Phytophthora alni negativen
LVG2019/00171 LVG Molekularna analiza - Glive Phytophthora alni negativen Iz vzorca smo izolirali več izolatov gliv, ki smo jih z molekularnim postopkom določili do naslednjih taksonomskih skupin: Diaporthe rudis, Didymella sp., Alternaria sp., Paraphaeosphaeria neglecta.
LVG2019/00171 LVG Morfološka analiza – glive Melanconis alni pozitiven

Opombe: V vzorcu smo določili več vrst gliv, vendar nobena od njih ne pojasni vzroka sušenja sadik črne jelše v Polanskem logu. Gliva Melanconis alni se navadno pojavlja kot saprofit na odmrlih/odpadlih vejah. Gliva Paraphaeosphaeria neglecta se pojavlja kot endofit in njena patogenost ni znana. Ostale določene vrste gliv Diaporthe rudis, Didymella sp., Alternaria sp. so prav tako znane kot endofiti, ki se lahko izrazijo kot fakultativni paraziti. V vzorcu nismo določili jelševe fitoftore.

Odgovorni analitik(i): dr. Nikica Ogris

Avtor(ji): dr. Nikica Ogris, dr. Barbara Piškur, Zina Devetak, Špela Jagodic


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani