Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Poročilo o preskusu št.: LVG 2020-092, ZGS OE Nazarje, gorski javor (Acer pseudoplatanus), Fusarium sp., Prosthecium pyriforme
Avtor(ji): Barbara Piškur
Leto: 2020

Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, Slovenija

Številka zapisnika: Pregled(i): LVGP2020/00290 (Negojnica).

Št. vzorca iz zapisnika: LVG2020/00372/zgs

Opis vzorca: Acer pseudoplatanus, veja (z listi ali brez) ali poganjki, št. enot 3

Datum odvzema vzorca: 28.07.2020

Datum prejema vzorca: 30.07.2020

Čas izvajanja preskusa: od 30.07.2020 do 04.08.2020

Datum izdaje poročila: 04.08.2020

Namen testiranja: sum na: glive

Vzorec Metoda Organizem Rezultat Opombe
LVG2020/00372/zgs LVG Morfološka analiza – glive Fusarium pozitiven
LVG2020/00372/zgs LVG Morfološka analiza – glive Prosthecium pyriforme pozitiven

Odgovorni analitik(i): dr. Barbara Piškur

Avtor(ji): dr. Barbara Piškur

Podatki in strokovno mnenje k poročilu o preskusu št.: LVG 2020-092

Na poslanem vzorcu (dve veji) smo ugotovili prisotnost trosišč dveh gliv, in sicer Fusarium sp. ter Prosthecium pyriforme (anamorph Stegosporium pyriforme). Veje v poslanem vzorcu so bile suhe in izolacij posledično nismo izvedli. V vzorcu je bil tudi odrezek debla (kolut), kjer je opazna trohnoba, piravost. Predvidevamo, da je bil predel debla, od kjer je bil odrezan poslani kolut, že dalj časa odmrl, pod skorjo so npr. opazni prazni rovi, skorja je odpadla.

Gliva Prosthecium pyriforme je saprofitska (gniloživka) in se pojavlja na odmrlih vejah javorjev. Vrsta je lahko tudi šibek patogen v primeru, da je gostiteljsko drevo oslabljeno.

Na vzorcu smo potrdili prisotnost ene izmed vrst iz rodu Fusarium, vendar bi bilo potrebno za natančnejšo določitev izvesti molekularne analize. Nekatere vrste iz rodu Fusarium so znani patogeni za več vrst rastlin, nekatere vrste Fusarium pa so saprofitske.

Ali so opaženi simptomi, ki jih poročate v obvestilu o pojavu poškodb / bolezni drevja za revir Rečica (Odd/ods: 09247), posledica okužb z glivama Fusarium sp. in P. pyriforme in / ali delovanja različnih biotskih in abiotskih dejavnikov ne moremo sklepati. Ali sta identificirani glivi patogeni, bi morali preveriti z dodatnimi poskusi (testi patogenosti).

Predlog ukrepov: Sanitarni posek dreves gorskega javorja, katerim se je krošnja že posušila.

Slika 1: Trosi glive Prosthecium pyriforme (v sredini) in Fusarium sp. (desno). Na skorji so bila opazna trosišča glive Fusarium sp. (levo zgoraj) in Prosthecium pyriforme (levo spodaj) (foto: B. Piškur).

Viri:

Voglmayr H., Jaklitsch W. M. 2008. Prosthecium species with Stegonsporium anamorphs on Acer. Mycological Research, 112: 885–905

Brglez A., Piškur B., Ogris N. 2020. Eutypella parasitica and other frequently isolated fungi in wood of dead branches of young sycamore maple (Acer pseudoplatanus) in Slovenia. Forests, 11, 467.

Strokovno mnenje k poročilu o preskusu je pripravila:

Dr. Barbara Piškur


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani