Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Poročilo o preskusu št. LVG 2020-193, gorski javor, Selo pri Robu, Neonectria
Avtor(ji): Nikica Ogris, Barbara Piškur, Maarten de Groot, Tašja Cvelbar, Zina Devetak, Špela Jagodic
Leto: 2020

Naročnik: GOZDNO GOSPODARSTVO LES d.o.o., Redelonghijeva ulica 025, 1000 Ljubljana, Slovenija

Številka zapisnika: Pregled(i): LVGP2020/00343 (Selo pri Robu).

Št. vzorca iz zapisnika: LVG2020/00507

Opis vzorca: Acer pseudoplatanus, les, lubje, sekanci

Datum odvzema vzorca: 26.08.2020

Datum prejema vzorca: 26.08.2020

Čas izvajanja preskusa: od 26.08.2020 do 05.10.2020

Datum izdaje poročila: 05.10.2020

Namen testiranja: sum na: endofiti

Vzorec Metoda Organizem Rezultat Opombe
LVG2020/00507 LVG Morfološka analiza – glive Neonectria pozitiven
LVG2020/00507 LVG Morfološka analiza – glive Thyridium vestitum pozitiven
LVG2020/00507 LVG Morfološka analiza – glive Neocucurbitaria acerina pozitiven
LVG2020/00507 LVG Molekularna analiza - Glive Neonectria pozitiven
LVG2020/00507 LVG Molekularna analiza - Glive Neocucurbitaria acerina pozitiven
LVG2020/00507 LVG Molekularna analiza - Glive Pezicula neocinnamomea pozitiven
LVG2020/00507 LVG Molekularna analiza - Glive Tolypocladium pozitiven

Odgovorni analitik(i): dr. Nikica Ogris

Avtor(ji): dr. Nikica Ogris, dr. Barbara Piškur, dr. Maarten de Groot, Tašja Cvelbar, Zina Devetak, Špela Jagodic

Podatki in strokovno mnenje k poročilu o preskusu št.: LVG 2020-193

Dne 26. 8. 2020, smo si ogledali sestoj mlajšega drogovnjaka gorskega javorja (Acer pseudoplatanus) pri Selu pri Robu (GKX: 464254 m, GKY: 76992). Na drevesih gorskega javorja so se pojavljale sporadične eliptične nekroze v skorji (sliki 1 in 2). Na enem deblu je bilo lahko tudi več 10 takšnih nekroz. Ocenjujemo, da gre za do 2 leti stare poškodbe, ki so se zaraščale s kalusom. Glede na izražene simptome smo za povzročitelje poškodb posumili pomladansko sušo in aktivacijo endofitov, tj. fakultativnih parazitov.

Odvzeli smo tri vzorce. V Laboratoriju za varstvo gozdov smo izolirali glive v čisto kulturo, pri čemer smo pridobili 44 izolatov. Najpogosteje se je pojavljala gliva iz rodu Neonectria (28 izolatov), na drugem mestu je bila Pezicula neocinnamomea (11 izolatov). Poleg tega smo izolirali glivo Neocucurbitaria acerina (1 izolat) in glivo iz rodu Tolypocladium (4 izolati).

Glede na rezultate izolacij lahko zaključimo, da je nekroze v skorji gorskega javorja povzročila gliva iz rodu Neonectria, ki ga zastopajo primarni paraziti in fakultativni paraziti. Domnevamo, da je proces nastanka nekroz spodbudila spomladanska suša. Glivi Pezicula neocinnamomea in Neocucurbitaria acerina sta saprofitski. V eno nekrozo, tj. rano se je naselila gosenica metulja (slika 3), ki jo je okužila gliva iz rodu Tolypocladium, ki smo jo izolirali iz lesa.

Poškodbe na drevesih so sicer manjše velikosti, vendar številčne. Rane se bodo sicer zacelile, vendar les teh dreves je tehnično razvrednoten. Predlagamo posek poškodovanih dreves v okviru redne sečnje (redčenja).

Slika 1: Razpoka v skorji gorskega javorja

Slika 2: Pod razpoko v skorji je bila eliptična nekroza

Slika 3: Rano je naselila gosenica metulja

Strokovno mnenje k poročilu pripravil:

dr. Nikica Ogris


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani