Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Poročilo o preskusu št. LVG 2021-001: ZGS OE Maribor, Čreta, gorski javor, Fusarium, Neocucurbitaria acerina
Avtor(ji): Barbara Piškur, Tašja Cvelbar, Zina Devetak, Špela Jagodic, Nikica Ogris
Leto: 2021

Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, Slovenija

Številka zapisnika: Pregled(i): LVGP2020/00500 (Čreta).

Št. vzorca iz zapisnika: LVG2020/00717

Opis vzorca: Acer pseudoplatanus, les, lubje, sekanci

Datum odvzema vzorca: 26.11.2020

Datum prejema vzorca: 27.11.2020

Čas izvajanja preskusa: od 27.11.2020 do 05.02.2021

Datum izdaje poročila: 09.02.2021

Namen testiranja: sum na: Gliva

Vzorec Metoda Organizem Rezultat Opombe
LVG2020/00717 LVG Morfološka analiza – glive Neonectria pozitiven
LVG2020/00717 LVG Morfološka analiza – glive Biscogniauxia nummularia negativen
LVG2020/00717 LVG Molekularna analiza - Glive Neonectria coccinea negativen
LVG2020/00717 LVG Molekularna analiza - Glive Fusarium pozitiven Na podlagi sekvenc ITS in EF sklepamo uvrstitev vrste v kompleks Fusarium tricinctum species complex
LVG2020/00717 LVG Molekularna analiza - Glive Fusarium pozitiven Na podlagi sekvenc ITS in EF sklepamo uvrstitev vrste v kompleks Fusarium incarnatum-equiseti species complex
LVG2020/00717 LVG Molekularna analiza - Glive Penicillium pozitiven
LVG2020/00717 LVG Molekularna analiza - Glive Neocucurbitaria acerina pozitiven
LVG2020/00717 LVG Molekularna analiza - Glive Akanthomyces muscarius pozitiven Entomopatogena gliva

Odgovorni diagnostik(i): dr. Nikica Ogris

Odgovorna oseba: dr. Barbara Piškur

Avtor(ji): dr. Barbara Piškur, Tašja Cvelbar, Zina Devetak, Špela Jagodic, dr. Nikica Ogris

Podatki in strokovno mnenje k poročilu o preskusu št.: LVG 2021-001

Uvod

Dne 26. 11. 2020, ste v gozdnogospodarski enoti Vzhodno Pohorje v gozdnem odseku 02062B (GKX = 549.340 m, GKY = 148.877, 295 m. n.m.) opazili nenavadne poškodbe gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.). Poškodbe skorje so se pojavljale na koreničniku (Slika 1) in tudi višje na deblu (Slika 2). Skorja je odmrla v ožjih ali širših pasovih, ki so se širili iz tal do več metrov po deblu v višino (Slika 3). Glede na debelino ranitvenega tkiva (kalusa) ocenjujemo, da je šlo za dve to tri leta stare poškodbe.

Slika 1: Zaraščajoča poškodba na koreničniku gorskega javorja (foto. N. Zagorac)

Slika 2: Stara poškodba na skorji na skorji gorskega javorja, ki se zarašča (foto. N. Zagorac)

Slika 3: Na gorskem javorju je skorja odmrla v obliki pasu, ki se je širila od tal navzgor po deblu. Rana se je zaraščala, skorja je pričela odpadati (foto. N. Zagorac)

Metode in rezultati

Vzorec smo prejeli 27. 11. 2020. V skorji so se pojavljale lečaste nekroze (Slika 4), ki so se zaraščale. Pod poškodbo v skorji je bil les obarvan (Slika 5, Slika 6). Poškodbo na vejici je povzročila neznana žuželka (Slika 7).

Naredili smo izolacijo gliv v čisto kulturo. Odvzeli smo 64 koščkov iz petih vzorcev, iz roba nekroz v skorji in iz roba obarvanega lesa. Izolacijo smo izvedli na gojišču PDA+S. Vse izraščajoče kulture smo precepili na gojišče PDA.

Pridobili smo 62 kultur. Kulture smo razvrstili v štiri morfološke tipe. Po eno reprezentativno kulturo smo dali v molekularno identifikacijo (sekvenirnje ITS in EF regije).

Najpogosteje so bile izolirane glive iz rodu Fusarium (40,3 % kultur; Preglednica 1), ki so se uvrščale v dva kompleksa Fusarium tricinctum in Fusarium incarnatum-equiseti. Zelo pogosto je bila izolirana tudi gliva Neocucurbitaria acerina (37,1 %). Iz vejice, ki jo je poškodovala žuželka, smo izolirali entomopatogeno glivo Akanthomyces muscarius. Manjši delež kultur (6,5 %) je pripadal glivam iz rodu Penicillium. Nekaj izolacij je bilo sterilnih (11,3 %).

Preglednica 1: Organizmi izolirani iz roba nekroz v skorji in roba obarvanega lesa na gorskem javorju

Organizem Št. kultur Delež (%)
Fusarium tricinctum species complex inFusarium incarnatum-equiseti species complex 25 40,3
Penicillium sp. 3 4,8
Akanthomyces muscarius (Petch) Spatafora, Kepler & B. Shrestha 4 6,5
Neocucurbitaria acerina Wanas., Camporesi, E.B.G. Jones & K.D. Hyde 23 37,1
sterilno 7 11,3
Skupaj 62 100,0

Slika 4: Poškodba v skorji v obliki leče, nekroza v skorji (foto. N. Ogris)

Slika 5: Pod poškodbo v skorji je bil les obarvan od rdečkasto oranžno do črno (foto. N. Ogris)

Slika 6: Nekroza v skorji se je zaustavila, les pod njo je bil obarvan črno (foto. N. Ogris)

Slika 7: Vejico je poškodovala neznana žuželka (foto. N. Ogris)

Sklep

Poškodbe gorskega javorja je povzročil kompleks gliv iz rodu Fusarium in Neocucurbitaria acerina. Ker so se vse poškodbe zaraščale, domnevamo, da gre za fakultativne patogene, ki so se izrazili po nenadnem upadu vitalnosti dreves zaradi neznanega okoljskega dejavnika, npr. sušni stres.

Prilogo sta pripravila:

dr. Nikica Ogris in dr. Barbara Piškur


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani