Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Analizni izvid št. N20041125-001: Acer pseudoplatanus – odmiranje drevesc, 25. 11. 2004, Dobravica – Podgozd, Ig
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 2004

Diagnostična preiskava je bila opravljena v Laboratoriju za varstvo gozdov, Gozdarskega inštituta Slovenije.

Ime in priimek naročnika:

Naslov naročnika: Ljubljana

Datum prejema vzorca: 25. 11. 2004

Številka vzorca in opis: N20041125-01, 6 slik (.jpg) na CD, dva vzorca lesa debec, eden s trosnjaki gliv, na obeh rovi pod skorjo.

Potek diagnostične preiskave: pregled poslanih fotografij, pregled vzorca.

Specifikacija diagnostične preiskave: makroskopski pregled

Odstopanje od specifikacije: ne

Rezultat: Beli javorji (Acer pseudoplatanus) so odmrli zaradi napada krasnikov (Buprestidae) in okužbe z navadno cepilistko (Schizophyllum commune Fr.: Fr.). Liste poganjkov iz dnišča debla je okužila javorova pepelovka (Sawadea bicornis (Wallr.: Fr.) Homma).

Izjava determinatorja:

Rezultati diagnostične preiskave se nanašajo izključno na primerke, ki so bili preiskani.

Izjava Gozdarskega inštituta Slovenije:

Poročilo se brez pisnega pristanka laboratorija ne sme reproducirati.

Analizni izvid opravil: Dr. Dušan Jurc

Tehnično odgovornost prevzema: Dr. Dušan Jurc

Datum izdaje poročila: 8. 12. 2004

Dodatek k analiznemu izvidu št.: N20041125-001

1) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE

Vse determinacije so bile opravljene na osnovi fotografske dokumentacije simptomov (Buprestidae), trosnjakov (Schizophyllum commune) in podgobja glive (Sawadea bicornis), ker gre za pogoste in dobro poznane organizme.

Krasniki (Buprestidae) so hrošči, ki običajno naselijo močno oslabelo ali odmrlo skorjo številnih vrst dreves. V zadnjih letih opažamo, da se pogosteje kot nekdaj naselijo v še živa drevesa, ki so oslabljena zaradi suše, in povzročijo njihovo odmrtje (dob v Hraščici v Prekmurju, beli javor, ki je bil posajen na Bohorju).

Schizophyllum commune Fr.

Basidiomycota, Schizophyllales, Schizophyllaceae

Razširjena je na listavcih in iglavcih, tako na živih drevesih kot na mrtvem lesu na prostem. Pogosto povzroča odmiranje kambija. Na drevju povzroča belo trohnobo beljave, vendar pa tu gliva le počasi napreduje. Trosnjaki so do 5 cm veliki tanki, kožasti, polkrožni z zavitim ali nazobčanim robom. Zgornja stran je siva in dlakava, spodnja stran pa ima v obliki pahljače razporejene lističe (lamele) rjavkaste barve.

Sawadea bicornis (Wallr.: Fr.) Homma (sin. Uncinula bicornis Wallr. ex Fr.) Lév.)

Ascomycota, Erysiphales, Erysiphaceae

Tvori na zgornji in spodnji strani listov maklena in belega javora kot glavnih gostiteljev sklenjeno, hitro minljivo fino prevleko. Na mlajših listih se večkrat najdejo gostejši miceliji, ki se v progah naslanjajo na listne žile. Redkeje so okuženi plodovi pokovci, ki se iznakazijo in se iz njih izgublja seme. S konidioforov se v verigah sproščajo eliptični do oglati makrokonidiji, ki merijo od 25-35 x 13-18 µm in mikrokonidiji, ki so 12-18 x 5-12 µm veliki. Spolna trosišča – kleistoteciji nastajajo na spodnji strani listov in imajo enostavne do dihotomno razvejane priveske, ki so na konceh kavljasto zakrivljeni.

Krasniki in navadna cepilistka sta organizma, ki običajno vdreta v močno oslabljenega gostitelja. Vzrok za napad krasnikov, okužbo z navadno cepilistko in nato odmrtje drevja je najverjetneje suša v letu 2003. Javorova pepelovka je obligatno biotrofna gliva, razraste pa se na listju kasno v rastni sezoni in ne poškoduje gostitelja tako, da bi ga ogrožala.

Drevesca belega javora, na katerih so razviti trosnjaki navadne cepilistke in tista, ki so odmrla zaradi napada krasnikov niso ustrezna za nadaljno vzgojo, še posebej, če so namenjena za okras. V lesu njihovih panjev je razraščena navadna cepilistka, ki jih lahko v prihodnosti ponovno prizadene tako, da bodo odmrla.

2) DOKUMENTACIJA S FOTOGRAFIJAMI:

Slike je posnel g. Vlado Fortuna.

Slika 1. Odmrlo debelce belega javora, skorja se lušči, spodaj so rovi ličink krasnikov (Buprestidae)

Slika 2. Na lesu debelca so opazni rovi ličink krasnikov.

Slika 3. Belo podgobje javorove pepelovke (Sawadea bicornis) na listih odganjajočih poganjkov belega javora.

Slika 4. Navadna cepilistka (Schizophyllum commune) na odmrlem debelcu belega javora.

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: Dr. Dušan Jurc

Tehnično odgovornost prevzema: Dr. Dušan Jurc

Datum: 8. 12. 2004


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani