Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Analizni izvid št. N20050308-003: Ostrya carpinifolia, odmiranje lubja, 8.3.2005, Na Polanah pri Sežani, Šmarje pri Kopru
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 2005

Diagnostična preiskava je bila opravljena v Laboratoriju za varstvo gozdov, Gozdarskega inštituta Slovenije.

Ime in priimek naročnika: GIS, Projekt Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme

Naslov naročnika: Večna pot 2, 1000 Ljubljana

Datum (in ura za uraden vzorec) prejema vzorca: 8.3.2005

Številka vzorca in opis: N20050308-003, v Šmarju pri Kopru smo odvzeli en vzorec, Na Polanah pri Sežani pa 14 vejic črnega gabra.

Datum začetka preskusa: 9.3.2005

Potek diagnostične preiskave: Iz vejice, pod lupo smo odvzeli vsebino peritecijev in mikroskopirali, fotografirali in izmerili dolžino in širino askov (n=15) ter dolžino in širino askospor (n=52).

Naredili smo izolacije iz predela med nekrozo na lubju in zdravim lubjem po naslednjem postopku:

S skalpelom odrežemo košček 3x12 mm na meji med obolelim in zdravim tkivom.

Steriliziramo pinceto in skalpel.

Iz koščka 3x12 mm naredimo 6 koščkov velikosti 3x2 mm.

3x2 mm košček steriliziramo v 3 % varikini za t = 60 s.

Kapljo varikine na koščku omočimo na filter papirju.

Košček položimo v agar.

Izolacije smo naredili iz dveh vejic iz Na Polanah pri Sežani. 3 koščke smo dali v malt agar, 3 koščke smo dali v potato dextrose agar. Izolate smo označili na naslednji način: MA ali PDA, 9.3.2005, Ostrya, 1 ali 2 / 1 – 6.

14 dni po izolaciji smo mikroskopirali anamorf in izmerili širino in dolžino konidijev (n=100).

Izolat glive smo dali v analizo Laboratoriju za gozdno fiziologijo in genetiko, ki je naredil genetsko analizo po PCR metodi. Po končani PCR metodi so se rezultati poslali v analizo in sekvencioniranje v genetski laboratorij v Nemčiji.

Specifikacija diagnostične preiskave: Specifikacija ustreza naslednjemu viru: Sivanesan, A., 1984. The bitunicate Ascomycetes and their anamorphs.- J. Cramer: 701 s.

Odstopanje od specifikacije: Skoraj ni odstopanja, po določevalnih ključih se popolnoma ujema, po sekvencioniranju se ujema v baznih parih 99 %, ujema se 578 od 579 baznih parov v AY259092 (gene bank accession number).

Rezultat: V nabranih vzorcih smo določili glivo Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not.

Datum zaključka preskusa: 8.4.2005

Izjava determinatorja:

Rezultati diagnostične preiskave se nanašajo izključno na primerke, ki so bili preiskani.

Izjava Gozdarskega inštituta Slovenije:

Poročilo se brez pisnega pristanka laboratorija ne sme reproducirati.

Analizni izvid opravil: Dušan Jurc

Tehnično odgovornost prevzema: Nikica Ogris

Datum izdaje poročila: 12.4.2005

Dodatek k analiznemu izvidu št.: N20050308-003

1) KOMENTAR, PREDLOGI ZA UKREPANJE, POVEZANI DOKUMENTI

Problem sušenja črnega gabra na Krasu se pojavlja že več let. O njem je bilo pisano v PDP službi za varstvo gozdov.

V teku raziskave smo se odločili napisati članek v reviji New Diseases Reports. V času izdaje tega poročila je članek še v pripravi. Vsa vsebina, ki se nanaša na to se nahaja v mapi ndr.

Meritve, ki so nastale pri diagnostičnih postopkih se nahajajo v datoteki Botryosphaeria.xls.

2) DOKUMENTACIJA S FOTOGRAFIJAMI:

Pri mikroskopiranju in gledanju pod lupo je nastala vrsta digitalnih fotografij, ki so shranjene v mapi Slike.

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: Nikica Ogris

Datum: 12.4.2005


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani