Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Analizni izvid št. N20050606-006: Larix decidua, rjavenje krošenj, 6.6.2005, Pernice
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 2005

1. Diagnostična preiskava je bila opravljena v Laboratoriju za varstvo gozdov, Gozdarskega inštituta Slovenije.

2. Ime in priimek naročnika: Gorazd Mlinšek, vodja gojenja ZGS, OE Slovenj Gradec

3. Naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec

4. Datum (in ura za uraden vzorec) prejema vzorca: 6.6.2005

5. Številka vzorca in opis: N20050606-006, veja evropskega macesna (Larix decidua), velika 80 cm, vidno je rjavenje iglic

6. Datum začetka preskusa: 6.6.2005

7. Potek diagnostične preiskave: pregled vzorca pod lupo, poročanje rezultata diagnostične preiskave in dajanje navodil za nadaljnje ukrpanje vodji za varstvo gozdov na centralni enoti ZGS, Jošt Jakša.

8. Specifikacija diagnostične preiskave: izvotljene iglice, izvotljen je zgornji del iglic, ta del je porjaven; izvotljene iglice imajo na koncu luknjo oz. so odrezane; najdba gosenic, ki so zavite v tulcu iglice; najdba levov gosenic.

9. Odstopanje od specifikacije: ni odstopanj

10. Rezultat: Coleophora laricella, molj macesnovih iglic

11. Datum zaključka preskusa: 6.6.2005

12. Izjava determinatorja:

Rezultati diagnostične preiskave se nanašajo izključno na primerke, ki so bili preiskani.

13. Izjava Gozdarskega inštituta Slovenije:

Poročilo se brez pisnega pristanka laboratorija ne sme reproducirati.

Analizni izvid opravil: Dušan Jurc

Tehnično odgovornost prevzema: Nikica Ogris

Datum izdaje poročila: 6.6.2005

Dodatek k analiznemu izvidu št.: N20050606-006

1) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE

Vloga molja macesnovih iglic je funkcionalna, kajti to je še eden škodljivec, ki zmanjšuje odpornost evropskega macesna. V gradaciji se molj macesnovih iglic pojavlja večkrat v alohtonih rastiščih. Enkratni golobrst macesen le nekoliko oslabi, ne bo pa se posušil. Ker se predvidoma gradacija ne bo ponovila, niso potrebni posebni ukrepi.

2) Priloga: Obvestilo o pojavu poškodb drevja

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: Nikica Ogris

Datum: 6.6.2005


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani