Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Analizni izvid št. U20070209-002: Acer pseudoplatanus, 5. 2. 2007, Gornji grad
Avtor(ji): Nikica Ogris
Leto: 2007

1. Diagnostična preiskava je bila opravljena v Laboratoriju za varstvo gozdov, Gozdarskega inštituta Slovenije.

2. Ime in priimek naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Marijan Denša

3. Naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje, Odsek za gojenje in varstvo gozdov, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

4. Datum (in ura za uraden vzorec) prejema vzorca: 9. 2. 2007 ob 9:05

5. Številka vzorca in opis: Vzorec št. U20070209-002 je suha, odmrla skorja gorskega javora (Acer pseudoplatanus). Vzorec je sestavljen iz 8 kosov skorje od tega so 4 večji kosi veliki približno 1–2 dm2 in 4 manjši kosi veliki približno 4-16 cm2. Na dveh večjih vzorcih je opaziti dve razpoki, ena je dolga približno 5 cm, druga okoli 8 cm. V okolici razpoke je barva skorje nekoliko temnejše barve. Na dveh večjih vzorcih je na notranji strani opaziti viden razkroj skorje, viden je micelij, barva skorje je na teh dveh delih razbarvan iz rjave v bež do belo barvo, na enem vzorcu razkroj zajema 90 %, pri drugem zajema približno 20 % površine.

6. Datum začetka preskusa: 9. 2. 2007 ob 10:00

7. Potek diagnostične preiskave: Makroskopski pregled pod lupo.

8. Specifikacija diagnostične preiskave: Preverjanje suma na glivo Eutypella parasitica. Značilnih znakov glive Eutypella parasitica na vzorcih ni. Micelij, ki se nahaja na dveh vzorcih na spodnji strani, je micelij druge vrste glive. Za micelij glive Eutypella parasitica je značilno, da skorjo "prilepi" na les. Tu je skorja vidno sama odstopila od debla.

9. Odstopanje od specifikacije: ni odstopanja

10. Rezultat: Vzrok poškodbe odmiranja skorje na gorskem javoru je mehanski, npr. spravilo sortimentov. Na manjšem kosu skorje, t.j. na površini približno 4×4 cm smo našli nekaj značilnih rdečih peritecijev glive Nectria spp. Menimo, da se je gliva naselila v rano sekundarno. Sum na javorov rak (Eutypella parasitica, Ascomycota) je ovržen. Razkroj skorje, ki je bil opažen na notranji strani dveh vzorcev, najverjetneje povzroča gliva iz debla Basidiomycota.

11. Datum zaključka preskusa: 9. 2. 2007 ob 11:30

12. Izjava determinatorja:

Rezultati diagnostične preiskave se nanašajo izključno na primerke, ki so bili preiskani.

13. Izjava Gozdarskega inštituta Slovenije:

Poročilo se brez pisnega pristanka laboratorija ne sme reproducirati.

Analizni izvid opravil: Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: doc. dr. Dušan Jurc

Datum izdaje poročila: 9. 2. 2007

Dodatek k analiznemu izvidu št.: U20070209-002

1) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE

Predlagamo posek poškodovanih dreves. Če se debla nahajajo ob pogosto uporabljeni spravilni poti, svetujemo, da se napravi nekoliko višji panj, da se ne bodo pojavile podobne poškodbe na sosednjih drevesih.

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: doc. dr. Dušan Jurc

Datum: 9. 2. 2007


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani