Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Analizni izvid št. U20081107-004: Pinus nigra BREPO®, 6. 11. 2008, Komenda
Avtor(ji): Nikica Ogris
Leto: 2008

1. Diagnostična preiskava je bila opravljena v Laboratoriju za varstvo gozdov, Gozdarskega inštituta Slovenije.

2. Ime in priimek naročnika: MKGP, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Fitosanitarna inšpekcija, enota Kranj

3. Naslov naročnika: Zg. Brnik 130E, 4210 Brnik - Aerodrom

4. Datum (in ura za uraden vzorec) prejema vzorca: 7. 11. 2008 ob 8:00

5. Številka vzorca in opis: Zapisnik o odvzemu vzorca št. 0612-111-157/2008, z dne 6. 11. 2008 od 10:00 do 14.00, fitosanitarni inšpektor: Andrej Potočnik, navzoča: Irena Gašperlin, mag. Gabrijel Seljak. Stranka: -izbrisano- Komenda. Vzorec je zaprt v plastični vrečki s plombo SI-MKGP IRSKGH št. 023007.

Vzorec št. 7681 sestavlja tri poganjke Pinus nigra "BREPO®" (označen kot Pinus brepo), ki je bil uvožen iz Zvezne republike Nemčije. En poganjek ima popolnoma posušene in nekoliko krajše iglice, druga dva poganjka imata deloma porjavele iglice, ki se sušijo od sredine proti koncu iglic.

6. Datum začetka preskusa: 7. 11. 2008

7. Potek diagnostične preiskave:

Makroskopski in mikroskopski pregled, merjenje mikroskopskih značilnosti.

8. Specifikacija diagnostične preiskave:

Sum na mikoze.

9. Odstopanje od specifikacije:

Ni odstopanja

10. Rezultat:

Rjavenje in sušenje iglic Pinus nigra "BREPO®", je povzročila gliva iz rodu Pestalotiopsis. Konidiji so pet celični s štirimi septami. Sredinske tri celice so obarvane olivno rjavo, skrajni celici sta brezbarvni. Velikost konidijev je 24,3 (21,7–26,4) × 6,6 (5,9–7,7) μm. Bazalna in končna celica imata priveske. Privesek na bazalni celici je vedno samo eden in meri v dolžino 3–8 μm. Iz končne celice izraščajo 2–3 priveski dolžine 9–25 μm.

Na manjšem številu iglic se saprofitsko razrašča Cladosporium herbarum (Pers.) Link (1816). Konidiji imajo nič do tri septe, so olivno do svetlo rjave barve, imajo hrapavo površino in tanko steno. Mere konidijev so 14,8 (7,4–24,1) × 6,1 (4,3–9,4) μm. Hife so ravne in kolenčaste, ravno izraščajo iz odmrlega tkiva iglic, so dolge do 200 μm, največkrat do 150 μm, v debelino merijo 4–6 μm.

11. Datum zaključka preskusa: 10. 11. 2008

12. Izjava determinatorja:

Rezultati diagnostične preiskave se nanašajo izključno na primerke, ki so bili preiskani.

13. Izjava Gozdarskega inštituta Slovenije:

Poročilo se brez pisnega pristanka laboratorija ne sme reproducirati.

Analizni izvid opravil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: doc. dr. Dušan Jurc:

Datum izdaje poročila: 21. 11. 2008

Dodatek k analiznemu izvidu št.: U20081107-004

1) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE

Glive iz rodu Pestalotiopsis so po naravi sekundarni paraziti, kar pomeni, da najprej rastlino oslabi nek drug dejavnik, potem pa jo okužijo sekundarni paraziti. Primarni dejavnik je navadno vročina, mraz ali pomanjkanje hranil. Predlagamo uničenje zelo poškodovanih sadik; manj poškodovanim sadikam odrežemo poganjke.

Gliva Cladosporium herbarum je zelo razširjena v naravi. Vedno se pojavlja le na odmrlih delih rastlin kot saprofit. Ukrepanje ni potrebno.

2) DOKUMENTACIJA S FOTOGRAFIJAMI:

Slika 1. Konidiomi s konidiji glive Pestalotiopsis sp. na odmrlem delu iglice Pinus nigra "BREPO®",

Slika 2. Acervul glive Pestalotiopsis sp.

Slika 3. Konidiji glive Pestalotiopsis sp.

Slika 4. Konidiogene hife glive Cladosporium herbarum

Slika 5. Konidiogene hife in konidiji glive Cladosporium herbarum

Slika 6. Konidiji glive Cladosporium herbarum imajo 0–3 septe, so olivnozelene do svetlo rjave barve, na enem ali obeh koncih so sploščeni

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: doc. dr. Dušan Jurc

Datum: 10. 11. 2008


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani