Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o preskusu št.: U20091002-012, Pinus mugo, Pestalotiopsis spp., gozdna drevesnica
Avtor(ji): Dušan Jurc
Leto: 2009

Naročnik: GIS, Zdravstveni pregledi sadik v gozdnih drevesnicah

Številka zapisnika: JD/2009 II/2

Št. vzorca iz zapisnika: 4304

Opis vzorca: 10 letošnjih iglic rušja in en poganjek rušja (Pinus mugo Turra).

Datum prejema vzorca: 2. 10. 2009, ob 12.00

Čas izvajanja preskusa: od 5. 10. 2009 do 7. 10. 2009

Datum izdaje poročila: 7. 10. 2009

Namen testiranja: sum na Scirrhia pini

Metoda Rezultat Opomba

Morfološka analiza (M1) Pestalotiopsis sp. patogen

Analizni izvid opravil: Doc dr. Dušan Jurc

Tehnično odgovornost prevzema: Direktor GIS dr. Mirko Medved

DODATEK K ANALIZNEMU IZVIDU ŠT.: U20091002-012

1) REZULTATI, MERITVE

Rjavenje in sušenje iglic na 710 pet letnih grmičkih rušja (Pinus mugo Turra) je povzročila gliva iz rodu Pestalotiopsis. Zaradi velikega števila vrst v tem rodu in zaradi nedokončne taksonomije tega rodu glive nismo determinirali do vrste, vendar je najverjetneje prisotna gliva Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyaert.

Po dveh dneh na sobni temperaturi in v vlagi (na vlažnem filtrirnem papirju v petrijevki) so črna trosišča, ugreznjena v tkiva iglice, izločila veliko število črnih konidijev v obliki vitic (slika 1, slika 2). Konidiji imajo značilne hialine priveske: dva do tri na vrhu konidija (merijo 21,63 (13.47-29.71) μm) in enega na osnovi konidija (meri približno 5 μm). Konidiji imajo pet celic, tri celice v sredini so temno obarvane, na obeh koncih pa so prosojne in brez barve (hialine) (slika 3, slika 4). Konidiji merijo 26,77 (24.92-29.05) × 8.67 (7.77-9.50) μm.

1) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE

Zaradi majhnega števila poškodb na iglicah in zato, ker glive iz rodu Pestalotiopsis niso na nobeni listi škodljivih organizmov, ne priporočamo uporabe kemičnih sredstev za zaščito sadik rušja. Za preprečevanje poškodb zaradi glive Pestalotiopsis skrbimo za čim ustreznejše rastne razmere, torej za ustrezno prehranjenost, preprečevanje izsušitve in zapleveljenostim sadik.

2) DOKUMENTACIJA S FOTOGRAFIJAMI:

Slika 1. Na odmrlem delu iglice sta dva konidioma izločila konidije v obliki vitice

Slika 2. Konidiomi so se oblikovali tudi na pegah v odmrlih tkivih iglice

Slika 3. Pet celični konidiji z značilnimi priveski

Slika 4. Privesek na osnovi konidija je kratek, na vrhu pa sta dva ali trije dolgi priveski.

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: Doc dr. Dušan Jurc

Tehnično odgovornost prevzema: Direktor GIS dr. Mirko Medved


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani