Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o preskusu št. U2013-010: Buxus spp., Cydalima perspectalis (pušpanova vešča)
Avtor(ji): Nikica Ogris
Leto: 2013

POROČILO O PRESKUSU ŠT.: U2013-010

Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, KE Rogaška Slatina, Ulica XIV. divizije 17, 3205 Rogaška Slatina

Št. vzorca iz zapisnika: Obvestilo o pojavu poškodb drevja, z dne 30. 7. 2013, Gobec Jožek

Opis vzorcev: Buxus spp.

Datum prejema vzorcev: 30. 7. 2013 7:17

Čas izvajanja preskusa: od 24. 10. 2013 13:00 do 14:00

Datum izdaje poročila: 24. 10. 2013

Namen testiranja: sum na Cydalima perspectalis (pušpanova vešča)

Metoda Rezultat

LVG SOP/Žuželke in pršice pozitivno na Cydalima perspectalis (pušpanova vešča)

Analizni izvid opravil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

DODATEK K ANALIZNEMU IZVIDU ŠT.: U2013-010

1) PODATKI O LOKACIJI IN ČASU POJAVA

Revirni gozdar Jožek Gobec je 29. 7. 2013 opazil zelo močno poškodovan pušpan (Buxus spp.) starosti ok. 15 let v Tlakah pod Donačko goro (GK X = 555.032 m, Y = 123.590 m, GGO Celje, GGE Rogaška Slatina, odsek 178). Opazovalec je podatke sporočil s pomočjo Obvestila o pojavu poškodb drevja v programu Varstvu gozdov, priložene so bile tri slike, vzorec ni bil odvzet.

2) IZVEDBA ANALIZ IN REZULTATI

Na sliki navadnega pušpana smo zabeležili značilne poškodbe zaradi pušpanove vešče Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (slika 1). Posajena rastlina je bila zelo močno obžrta. Priložena slika metulja, ki je bil opažen na rastlinah v bližini poškodovanega pušpana, ni pušpanova vešča in pripada neznani vrsti metulja.

Slika 1: Zelo močno poškodovan pušpan zaradi pušpanove vešče (Foto: Jožek Gobec)

3) PREDLOGI ZA UKREPANJE

Predlagamo, da močno poškodovan pušpan uničite, npr. s sežigom ali pa z zakopom v zemljo. Zdrave in malo poškodovane sadike pušpana bi bilo treba tretirati s pesticidi. V zvezi z učinkovitostjo pesticidov proti pušpanovi vešči ni veliko znanega. Ličinke in bube se nahajajo v notranjosti grmičkov, kar otežuje uporabo pesticidov kot zatiralne metode. Priporočamo uporabo piretroidnih insekticidov, ki vsebujejo deltametrin ali cipermetrin. Alternativno bi lahko uporabili insekticid z diflubenzuronom. Poškodovanost pušpana je treba redno spremljati in ga škropiti z ustreznim insekticidom.

Opomba: Pušpanova vešča ima 2 do 3 generacije na leto. Prezimi kot buba in se razvije v odraslega metulja v naslednjem letu. Zato poškodovane pušpane tretiramo med rastno sezono.

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

V vednost: Gozdarska knjižnica, arhiv tu.


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani