Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS Invazivke Boletus informaticus DanubeForestHealth LVG FB-VARGO
Poročilo o preskusu št.: U2014-005: Platanus spp., sum na Apiognomonia veneta, Sevniški grad
Avtor(ji): Nikica Ogris
Leto: 2014

Naročnik: Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, Mojca Bogovič, Ulica bratov Milavec 61, 8250 Brežice

Številke zapisnikov: -

Št. vzorca iz zapisnika: -

Opis vzorcev: Platanus spp., vejica z listi

Datum prejema vzorcev: 9. 5. 2014

Čas izvajanja preskusa: 9. 5. 2014 od 11:00 do 12:00

Datum izdaje poročila: 12. 5. 2014

Namen testiranja: sum na Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Höhn. (1920)

Metoda Rezultat

morfološka analiza Apiognomonia veneta - pozitiven

Analizni izvid opravil: dr. Nikica Ogris Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

DODATEK K ANALIZNEMU IZVIDU ŠT.: U2014-005

1) PODATKI O LOKACIJI IN ČASU POJAVA

Na Sevniškem gradu (GK X: 524.650 m, Y: 95.998 m, odsek 09140C) so se v mesecu aprilu 2014 na platani (Platanus spp.) pojavile nekroze listja in venenje mladih poganjkov. Mojca Bogovič, ki je slednje simptome opazila in poslala vzorec za determinacijo, je domnevala, da je poškodbe povzročila platanova listna sušica, ki jo povzroča gliva Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Höhn. (1920).

2) IZVEDBA ANALIZ

Na mladih listih platane so se ob listnih žilah pojavile nekroze (slika 1). Nekroze so lahko zajele cel list, ki so ga zgrbančile. Na listnih žilah so se pojavili rumeno do temno rjavi konidiomi (slika 2), v katerih so nastajali brezbarvni konidiji, velikosti 4,4–6,2 × 10,0–15,8 µm. Morfološke analiza je potrdila, da je liste platane poškodovala Apiognomonia veneta, ki povzroča platanovo listno sušico. Anamorfno obliko imenujemo Gloeosporidina platani Butin & Kehr (1998).

3) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE

Na spodnji strani listov smo našli trosišča, iz katerih se sproščajo konidiji, ki širijo bolezen spomladi in zgodaj poleti. Spolna trosišča (periteciji) dozorijo naslednjo pomlad. Iz peritecijev se sproščajo askospore, ki povzročajo primarne okužbe. Pojav bolezni je močno odvisen od vremena. Bolezni ustreza vlažno in hladno vreme spomladi, ko platane oblikujejo listje.

Predlagani ukrepi

Bolezen lahko nekoliko omejimo z odstranjevanjem in sežiganjem okuženega listja.

V drevesnicah na sadikah bolezen zatiramo s fungicidi. Ob brstenju in listanju škropimo z bakrovimi ali ditiokarbamatnimi pripravki. Škropljenje ponovimo čez dva tedna.

4) DOKUMENTACIJA S FOTOGRAFIJAMI:

Slika 1: Nekroze na listih platane ob listnih žilah je povzročila Apiognomonia veneta (Foto N. Ogris).

Slika 2: Konidiomi temnorjave barve na listnih žilah, kjer so se tvorili konidiji (Foto N. Ogris).

Slika 3: Konidiji glive Apiognomonia veneta (Foto N. Ogris).

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: dr. Nikica Ogris

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

V vednost: ZGS CE, Gozdarska knjižnica, arhiv tu.

Viri

Maček J. 2008. Gozdna fitopatologija. Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije – Gozdarska založba: 448 str.


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani