Iskanje
Napredno iskanje
Domov domov
www.zdravgozd.si
Skip Navigation LinksVarstvo gozdov / Gradivo / PDP Poročila / Predogled PDP Poročila

GIS
Poročilo o preskusu št.: U2014-006, Thuja occidentalis, Arboretum Volčji Potok, Pestalotiopsis funerea
Avtor(ji): Tine Hauptman
Leto: 2014

Naročnik: Vasja Dornik, Arboretum Volčji Potok

Številke zapisnikov: -

Št. vzorca iz zapisnika: -

Opis vzorcev: Sadika Thuja occidentalis 'Smaragd'

Datum prejema vzorcev: 9. 5. 2014

Čas izvajanja preskusa: 12. 5. 2014 do 14. 5. 2014

Datum izdaje poročila: 20. 5. 2014

Namen testiranja: Sum na okužbo z glivo

Metoda Rezultat

morfološka analiza Pestalotiopsis funerea - pozitiven

Analizni izvid opravil: dr. Tine Hauptman

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

Dodatek k analiznemu izvidu št.: U2014-006

1) PODATKI O LOKACIJI IN ČASU POJAVA

V Arboretumu Volčji potok so zaposleni v zadnjem času opazili močno sušenje in odmiranje vejic ameriškega kleka (Thuja occidentalis 'Smaragd'). Da bi ugotovili vzrok sušenja, smo 9. 5. 2014 v parku odvzeli sadiko z aktivno sušečimi vejicami (slika 1) in jo prepeljali v Laboratorij za varstvo gozdov GIS, kjer so potekale nadaljnje analize.

2) IZVEDBA ANALIZ

Sadiki so se sušili starejši deli, vrhovi vejic pa večinoma še niso kazali znakov sušenja (slika 2). S stereomikroskopom smo pregledali odmrle dele vejic, vendar trosišč gliv, ki bi domnevno lahko povzročile to odmiranje, sprva nismo odkrili. Da bi pospešili razvoj trosišč, smo nekaj sušečih se vejic shranili na vlažen papir v stekleno petrijevko. Po dveh dneh so se na teh vejicah že pojavila črna trosišča – acervuli (slika 3). V acervulih smo odkrili petcelične trose, velikosti 26,8 – 34,0 (31,0) × 7,8 – 9,9 (9,0) µm. Srednje tri celice teh trosov so bile temno obarvane (slika 4), prozorne bazalne celice so imele po en privesek dolžine 4,7 – 12,2 (7,8) µm, prozorne končne celice pa po 3 – 5 priveskov dolžine 16,4 – 40,6 (24,2) µm. Na podlagi morfoloških značilnosti teh trosov, smo ugotovili, da sušenje klekov v Arboretumu Volčji Potok povzroča gliva Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyaert.

3) KOMENTAR IN PREDLOGI ZA UKREPANJE

Gliva P. funerea je fakultativni parazit in okužuje predvsem rastline iz rodov Thuja, Chamaecyparis, Cypressus, Cryptomeria in Sequoiadendron, ki so kakorkoli oslabljene. Pogosto tako okuži rastline, ki so oslabljene zaradi sušnega stresa in visokih temperatur, rastline, ki rastejo na prevlažnih rastiščih (pomembna tudi gostota sadnje!), in tudi rastline oslabljene zaradi soli, ki se uporablja za posipavanje cest.

Za preprečevanje razvoja bolezni so tako najbolj pomembni preventivni ukrepi, s katerimi preprečimo oziroma blažimo delovanje stresnih dejavnikov, ki slabijo gostiteljske rastline. V kolikor vseeno pride do okužbe, je smiselno z obrezovanjem odstraniti okužene dele rastlin. Trosišča, ki se oblikujejo na okuženih delih, namreč skozi celo leto sproščajo trose, ki povzročajo nove okužbe. Kurativna tretiranja niso uspešna, za zaščito pred novimi okužbami pa se priporoča uporaba kemičnih sredstev na osnovi bakra, ki jih je potrebno redno nanašati skozi celotno vegetacijsko dobo.

4) DOKUMENTACIJA S FOTOGRAFIJAMI:

Slika 1: Aktivno sušenje vejic Thuja occidentalis 'Smaragd' zaradi okužbe z glivo Pestalotiopsis funerea

Slika 2: Sadiki so se sušili starejši predeli, vrhovi vejic pa še niso kazali znakov sušenja

Slika 3: Acervuli glive Pestalotiopsis funerea, ki so se razvili na odmrlih predelih vejic

Slika 4: Konidiji glive Pestalotiopsis funerea

5) VIRI

Ellis M.B., Ellis J.P. 1985. Microfungi on land plants. An identifikation handbook. London, Sydney, Croom Helm: 818 str.

Pscheidt, J. W., Ocamb, C. M. 2014. Pacific Northwest Plant Disease Management Handbook: http://pnwhandbooks.org/plantdisease/node/2684/print

http://bfw.ac.at/ws/sdis.schadenstyp_e?sdis_id_in=64

http://www.zdravgozd.si/prirocnik/zapis.aspx?idso=11

Dodatek k analiznemu izvidu sestavil: dr. Tine Hauptman

Tehnično odgovornost prevzema: prof. dr. Dušan Jurc

V vednost: Arboretum Volčji Potok, Gozdarska knjižnica, arhiv tu.


Na vrh stranina vrh strani
Pogoji uporabe    Piškotki    Kazalo    Skrbnik strani